Історія кафедри

049Кафедра «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» заснована у 1995 році.

Н.Ф.2 02.2006Засновником кафедри "Облік і аудит" виступає Наталя Федорівна Чечетова - доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Саме протягом 1995-1998 р.р. проф. Чечетова Наталія Федорівна керувала діяльністю кафедри, створюючи потужну наукову, організаційну та методичну базу її роботи. Під її керівництвом в Університеті було захищено 8 наукових дисертаційних робіт.  Займала посаду завідувача Відділу з питань бюджету, оподаткування та банківської діяльності Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. 

Ujhlbtyrj 2018Починаючи з 1998  і до 2007 р. справу розбудови кафедри гідно продовжила професор Наталія Іванівна Гордієнко - сертифікований аудитор України, член методичної ради Регіонального відділення Аудиторської палати України, член Спілки аудиторів України і Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Momot 2018Починаючи з 2007 р. управління кафедрою обліку і аудиту покладене на д-ра економ. наук, професора Т.В. Момот. Тетяна Валеріївна  - член багатьох міжнародних професійних організацій: Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (США); Західної асоціації фінансистів (США); Американської асоціації економістів (США); CEEMAN Словенія; Всеукраїнської спілки вчених-економістів (голова Харківської обласної організації).

Сьогодні на кафедрі працює 19 викладачів, серед яких 5 професорів і 13 доцентів. Колективом кафедри підготовлено понад 3000 кваліфікованих фахівців з обліку і аудиту, які працюють на посадах головних спеціалістів муніципальних, промислових, торговельних і сільськогосподарських підприємств, в органах місцевого і державного самоврядування, бюджетних установах і організаціях, викладачами вищих навчальних закладів тощо.

За понад двадцятип’ятирічну історію свого існування кафедра удосконалювалась і модернізувалась для максимально якісної підготовки фахівців. На даний момент спеціальності, що випускаються кафедрою, повністю адаптовані до сучасних потреб основних галузей секторів економіки: підприємств міського господарства, будівництва, промисловості, фінансово-кредитної сфери.

Досягнення стійких темпів розвитку та позитивних результатів діяльності підприємств безпосередньо залежить від ефективності системи їх фінансової безпеки. Нині вітчизняні підприємства постали перед нагальною проблемою забезпечення професіоналами в сфері фінансово-економічної безпеки. Фахівець з управління фінансово-економічною безпекою першочергово ставить перед собою завдання та набуває вміння та навички із управління захистом комерційної таємниці підприємства, організації управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки, стратегічного та інноваційного менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки, кадрової безпеки підприємства, а також отримує ґрунтовну підготовку з методів боротьби з економічною злочинністю, вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері, корпоративних конфліктів (рейдерства) і методів їх подолання та основ національної безпеки держави.

З урахуванням вищезазначеного кафедра підтримала ініціативи Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки галузевого стандарту та відкриття спеціальності з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки». При розробці цього стандарту в групі фахівців, яка була утворена при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, безпосередньо прийняла участь завідувач кафедри – д.е.н., професор Момот Т.В.

Кафедра забезпечує високу якість викладання профільних фінансово-економічних дисциплін завдяки змістовному та творчому вивченню основ фінансової безпеки підприємств, міжнародних стандартів обліку, фінансової звітності, аудиту, а також завдяки тісному співробітництву з ведучими спеціалістами практиками та експертами світового рівня.

З врахуванням вимог сучасності кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», що акредитована за найвищим – ІV рівнем та пропонує:
три осітньо-професійні програми на рівні бакалавра:

За другим (магістерським) рівнем кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями галузі знань 07 «Управління і адміністрування»:

«Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», що акредитовані за найвищим – ІV рівнем.

Для викладання безпекових дисциплін запрошено викладачів з практичним досвідом роботи у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки.

Партнером кафедри є Інститут конкурентної розвідки (ICI - Institute for Competitive Intelligence, Німеччина).

При кафедрі створено Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту.

Багато років партнерами кафедри є група компаній «Фактор»; ВАТ Трест «Житлобуд-1»; Міжнародна асоціація ветеранів підрозділу антитерору «Альфа»;  Головне управління Міндоходів у Харківській області; ВАТ  «Банк ВОСТОК»; ТОВ «Бар’єр. Безпека бізнесу»; Інститут законодавства Верховної Ради України, підприємства державного концерну «Укроборонпром».

Кафедра здійснює підготовку за третім освітнім рівнем «Доктор філософії (PhD)» за:

  • освітньо-науковою програмою галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Програми навчання відповідають кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик викладання.

Універсальність підготовки фахівців на кафедрі фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту дозволяє випускникам швидко адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватися на високооплачувані посади, пропозиції щодо яких на ринку праці є численними навіть в умовах кризових явищ.

При кафедрі працює навчальна лабораторія Fin Profi HUB, де регулярно проводяться фінансові квести для учнівської молоді. Запрошуємо вас до активної участі у підвищенні рівня фінансової грамотності.

Випускники спеціальності стають директорами підприємств, провідними аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, начальниками служби фінансово-економічної безпеки, податківцями та мають широкі знання для того, щоб відкрити власну справу і забезпечити собі світле майбутнє.

Кафедрою організовано «Школу молодого бізнес-розвідника» та зимньо-весняні предметні школи «PROMO: Фінансово-економічна безпека, облік і аудит», в яких щомісячно проводяться заняття для учнів 9-11 класів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів м.Харкова і Харківської області.