Momot Foto

Гарант освітньо-наукової програми Момот Тетяна Валеріївна,  

д-р екон. наук, професор, професор, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і

аудиту   

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»

2016 - 2020 рр.

2021 рік

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОНП «Облік і оподаткування»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2

Навчальний план 2016 - 2020 рр..

3. РЕЦЕНЗІЇ НА ОНП «Облік і оподаткування»

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

4. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

5. Інформація про викладачів дисциплін ОНП та показники їхньої активності

6. Інформація про висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснюють (або можуть здйснювати) наукове керівництво здобувачів ОНП

7. ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА НПП

7.1 Наказ щодо опитування студентів

7.2 Результати анкетування кафедрою ФЕБОіА 2019

7.3 Результати анкетування кафедрою ФЕБОіА 2019

7.4 Результати анкетування ННІПКВК

7.5 Результати анкетування аспірантів щодо організації дистанційного навчання

7.6 Результати анкетування науково-педагогічних працівників щодо організації дистанційного навчання

7.7 Анкета для опитування науково-педагогічних працівників

8. ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ

9. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ АСПІРАНТІВ

10. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ І ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

11. НАУКОВА РОБОТА АСПІРАНТІВ

12. МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОНП

13. ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ

13.1 Відповідність наукової діяльності аспірантів напрямові досліджень наукових керівників

13.2 Інформація щодо наявності необхідної кількості науковців для якісної підтримки наукової роботи аспірантів

14. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ АСПІРАНТІВ

Наумов В’ячеслав Валентинович

Тан Лінлін

Краївський Богдан Богданович

Шахвердян Давид Сейранович

15. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОНП

Обов'язкові компоненти освітньої програми  Вибіркові компоненти освітньої програми 
ОК 1     Управління науковими проєктами ВК 1      Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)
ОК 2 Управління науковими проєктами ВК 2  Стратегічний бізнес-аналіз
ОК 3 Сучасні методи викладання у вищій школі ВК 3 Обліково-аналітичне забезпечення управління результативністю господарської діяльності підприємства
Ок 4 Історія і філософія науки ВК 4 Економіко-математичне моделювання в наукових дослідженнях
ОК 5 Науково-педагогічна практика ВК 5 Податкова система
ОК 6 Теорія обліку та сучасні концепції звітності ВК 6 Академічне письмо та академічна риторика
ОК 7 Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами ВК 7 Вибір ОК з каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
ОК 8 Аудит та аналіз сталого розвитку    

 

Освітні компоненти, 2020-2021 навчальний рік

16. НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: № 414-04 від 21.12.2020 р 

17. ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацю 1

Договір про співпрацю 2

Договір про співпрацю 3

18. Зауваження та пропозиції акредитаціх інших освітніх програм

19. Потенційні рецензенти

20. Наказ щодо створення комісії з етики

20.1 Доповнення до наказу про комісію з етики

21. Наказ про підготовку нормативно-методичних документів щодо організації освітнього процесу

22. Програма вступного іспиту зі спеціальності

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності

23. Скринька довіри для аспірантів

 

 


На сайті 294 гостей та користувачі відсутні