СолодовникО

Гарант освітньо-наукової програми Солодовнік Олеся Олександрівна

професор, д-р екон. наук, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 

+38 067 253 92 49  

e-mail:oЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»

1. 2016 - 2020 рр. 

2. 2021 - 2022 рік

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОНП:

Обов'язкові компоненти освітньої програми  Вибіркові компоненти освітньої програми 
ОК 1      Академічна та наукова англійська мова ВК 1      Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)
ОК 2 Управління науковими проєктами ВК 2 Стратегічний бізнес-аналіз
ОК 3 Сучасні методи викладання у вищій школі ВК 3 Обліково-аналітичне забезпечення управління результативністю господарської діяльності підприємства
Ок 4 Історія і філософія науки ВК 4 Економіко-математичне моделювання в наукових дослідженнях
ОК 5 Науково-педагогічна практика ВК 5 Податкова система
ОК 6 Теорія обліку та сучасні концепції звітності ВК 6 Академічне письмо та академічна риторика
ОК 7 Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами  ВК 7 Вибір ОК з каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
ОК 8 Аудит та аналіз сталого розвитку    

 

3. РЕЦЕНЗІЇ НА ОНП «Облік і оподаткування»:

Рецензія 1 

Рецензія 2

4. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОНП

5. Інформація про викладачів дисциплін ОНП та показники їхньої активності

6. Інформація про висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснюють (або можуть здйснювати) наукове керівництво здобувачів ОНП

7. ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА НПП:

Наказ щодо опитування здобувачів вищої освіти

Анкета для опитування аспірантів

Результати опитування аспірантів 2020 р.

Результати опитуваня аспірантів 2021 р. 

Результати анкетування ННІПКВК

Анкета для опитування аспірантів стосовно організації дистанційного навчання 

Результати анкетування аспірантів стосовно організації дистанційного навчання

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова стосовно організації дистанційного навчання 

Анкета опитування науково-педагогічного персоналу

Результати анкетування науково-педагогічних працівників 

8. ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ

9. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ АСПІРАНТІВ

10. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРІЙ І ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

11. НАУКОВА РОБОТА АСПІРАНТІВ

12. МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОНП

13. ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ:

Відповідність наукової діяльності аспірантів напрямові досліджень наукових керівників

Інформація щодо наявності необхідної кількості науковців для якісної підтримки наукової роботи аспірантів

14. ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ:

Договір про співпрацю 1

Договір про співпрацю 2 

Договір про співпрацю 3

Договір про співпрацю 4

Договір про співпрацю 5

Договір про співпрацю 6

Договір про співпрацю 7 

15. Потенційні рецензенти

16. Наказ про комісію з питань етики та академічної доброчесності

17. Наказ про підготовку нормативно-методичних документів щодо організації освітнього процесу

18. Програма вступного іспиту зі спеціальності

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності

19. Скринька довіри для аспірантів 


На сайті 117 гостей та користувачі відсутні