Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 Освітні компоненти: 

1 ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА

ОК 1

Професійна етика та наукові комунікації в фінансово-економічній сфері  (англ. мовою)

ОК 2

Фінансовий менеджмент

ОК 3

Курсова робота "Фінансовий менеджмент"

ОК 4

Аудит фінансової звітності суб`єктів господарювання

ОК 5

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

ОК 6

Організація обліку і контролю

ОК 7

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (поглиблений рівень)

ОК 8

Податковий менеджмент та адміністрування

ОК 9

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті

ОК 10

Переддипломна практика

ОК 11

Кваліфікаційна робота магістра

 

2.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

ВК П 1

Стратегічний управлінський облік

ВК П 2

Стратегічний аналіз

ВК П 3

Внутрішній аудит

ВК П 4

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання

ВК П 5

Моделі та методи прийняття рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

ВК П 6

Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового менеджменту

ВК П 7

Консолідація фінансової звітності

ВК П 8

Державний фінансовий контроль

Програма предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  2022 р.


На сайті 93 гостей та користувачі відсутні