Освітньо-професійна програма 

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

1

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1

Іноземна мова

ОК 2

Філософія

ОК 3

Українські історико-гуманітарні студії

ОК 4

Теорія і практика правозастосування

ОК 5

Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій

ОК 6

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК 7

Економічна теорія

ОК 8

Вища математика

ОК 9

Мікроекономіка

ОК 10

Ділова  українська мова

ОК 11

Макроекономіка

ОК 12

Теорія ймовірності і математична статистика

ОК 13

Менеджмент

ОК 14

Господарське право

ОК 15

Вступ до фаху

ОК 16

Ознайомча практика

ОК 17

Економіка підприємств

ОК 18

Економетричне моделювання економічних процесів

ОК 19

Гроші та кредит

ОК 20

Бухгалтерський облік

ОК 21

Аудит

ОК 22

Фінанси суб’єктів господарювання

ОК 23

Фінанси

ОК 24

Основи статистики

ОК 25

Курсова робота  "Бухгалтерський облік "

ОК 26

Технологічна практика

ОК 27

Оподаткування

ОК 28

Фінансовий облік

ОК 29

Основи наукових досліджень

ОК 30

Інформаційні системи в обліку і аудиті

ОК 31

Управлінський облік

ОК 32

Комплексний тренінг на підприємстві

ОК 33

Курсова робота "Фінансовий облік"

ОК 34

Організація і методика аудиту

ОК 35

Бізнес -аналіз

ОК 36

Звітність підприємств

ОК 37

Міжнародні стандарти обліку

ОК 38

Фінансовий аналіз

ОК 39

Переддипломна практика

ОК 40

Кваліфікаційна робота бакалавра


Вибіркові компоненти освітньої програми:

Блок П 1

ВК П 1.1

Соціально-економічна безпека

ВК П 1.2

Введення в безпекознавство

ВК П 1.3

Фінансово-економічна безпека підприємства

ВК П 1.4

Кадрова безпека

ВК П 1.5

Антикризовий менеджмент

ВК П 1.6

Оцінка бізнесу в системі управління безпекою підприємства

ВК П 1.7

Судово-бухгалтерська експертиза

ВК П 1.8

Корпоративна безпека

ВК П 1.9

Ризик-менеджмент

Блок П 2

ВК П 2.1

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

ВК П 2.2

Безпека банківської діяльності

ВК П 2.3

Технології забезпечення економічної безпеки

ВК П 2.4

Основи кібербезпеки

ВК П 2.5

Безпека електронної комерції, банківських та платіжних систем

ВК П 2.6

Фінансовий моніторинг

ВК П 2.7

Конкурентна розвідка

ВК П 2.8

Міжнародні стандарти безпеки бізнесу

ВК П 2.9

Антикорупційний комплаенс

Сертифікатні компоненти освітньої програми:


На сайті 249 гостей та користувачі відсутні