Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту є провідною кафедрою навчально-наукового інституту економіки і менеджменту (ННІЕіМ), на якій готують висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування  та фінансово-економічної безпеки підприємств за новими Державними стандартами вищої освіти України для всіх видів економічної діяльності 6-тю освітніми програмами. 

 

Перший (бакалаврський) рівень освіти
 Спеціальність 071 - Облік і оподаткування  Освітня програма "Облік і аудит"
Освітня програма "Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі"  
Освітня програма  "Фінансово-економічна безпека підприємства"  
Другий (магістерський) рівень освіти  
Спеціальність 071 - Облік і оподаткування   Освітня програма "Облік і аудит"
Спеціальність 073 - Менеджмент
 Освітня програма "Управління фінансово-економічною безпекою"
  Третій (освітньо-науковий) рівень
Спеціальність 071 - Облік і оподаткування Освітньо-наукова програма "Облік і аудит"

 


На сайті 99 гостей та користувачі відсутні