Науково-дослідна діяльність

2021-2024 роки на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему:  
 Фінансово-економічна безпека в умовах цифрової економіки: обліково-аналітичне забезпечення та антикорупційний аудит (Державний реєстраційний номер: 0121U108192)
Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор Т. В. Момот
 Етап 1 - Теоретико-методологічні засади формування обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах цифрової економіки (проміжний) (01.2021-12.2021) 
Етап 2 - Прогнозно-аналітична система оцінки, передбачення змін і можливостей підтримки рівня фінансово-економічної безпеки в умовах цифрової економіки (проміжний) (01.2022-12.2022)
Етап 3  - Облік, аналіз, аудит та діджиталізація фіскального простору в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах цифрової економіки (проміжний) (01.2023-12.2023)
Етап 4  - Моделювання впливу цифрових трансформацій на обліково-аналітичне забезпечення та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки країни, регіону та суб’єктів господарювання (заключний) (01.2024-12.2024)

 

2016-2020 роки на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему:   
 Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в сучасних умовах: теорія, методологія, практика (Державний реєстраційний номер: 0116U005339)
 Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор Т. В. Момот
 Етап 1 - Удосконалення організаційно-правових засад та інформаційно-аналітичного забезпечення процесу підвищення рівня прозорості фінансової звітності та обґрунтування управлінських рішень суб'єктів господарювання України в умовах започаткування впровадження міжнародних стандартів (проміжний) (01.2016-12.2016)
 Етап 2 - Управління фінансово-економічною безпекою, інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка: облік, аудит, оподаткування (проміжний) (01.2017-12.2017)
Етап 3  - Організація забезпечення фінансово-економічної безпеки: управління, оцінка зовнішніх і внутрішніх загроз підприємствам України (проміжний) (01.2018-12.2018)
Етап 4  - Удосконалення управління інвестиційно-інноваційної складової фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності України на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (проміжний) (01.2019-12.2019)
Етап 5  - Проблеми та шляхи досягнення фінансово-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні (заключний) (01.2020-12.2020)

Конференції, що проведені за участю викладачів кафедри 
 2017/2018 навчальний рік - VI Міжнародна науково-практична  конференція «СТРАТЕГІЧНА АНАЛІТИКА ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
 2018/2019 навчальний рік - VII Міжнародна науково-практична інтернет - конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців «ІННОВАЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ - МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»
 2019/2020  навчальний рік - VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
2020/2021 навчальний рік - ІХ Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ»
2021/2022 навчальний рік - Х Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ COVID-19»