Науково-дослідна діяльність

КУРС НА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

В рамках держбюджетних тематик викладачі кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» постійно ведуть наукові дослідження з проблем інформаційно-аналітичного забезпечення корпоративного управління: «Методологія і організація обліку, комплексного економічного аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання:
1 етап – Облік, аудит і аналіз економічної  інформації: узагальнення досвіду застосування міжнародних стандартів в Європейському Союзі та в країнах з перехідною економікою»;
2 етап – Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення корпоративного, державного та муніципального управління» (2009 р., номер державної реєстрації 0108U006673).

На кафедрі постійно здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За час існування кафедри було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: Кизилов Г.І., Харламова О. В., Світлична В. Ю., Радченко М. Ю., Чалий І.Г., Кадничанський М. В., Скляренко Ю.В., Соловйова О.Є., Тітяєв В.В., Лобанов О.А., Онищенко С.В., Мізік Ю.І., Шкурко О.В., Новицька Н.В.
У 2013 р. успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук доц. Мамоновим К.А.

Кафедра «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»  є ініціатором проведення міжнародних науково-практичних конференцій:

– міжрегіональної науково-практичної конференції «Гармонізація бухгалтерської практики і завдання прикладного обліку в процесі підготовки фахівців з обліку і аудиту» у співпраці з Харківською обласною державною адміністрацією, Регіональним відділенням Аудиторської палати України в Харківській області та «Аудиторська фірма «Гобус» (16 квітня 2004 р., м. Харків);
– ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка» (11-13 квітня 2013 року, м. Харків).

Кафедра брала активну участь у роботі:

 - Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій в обліку і аудиті» у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Харківською обласною державною адміністрацією, Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, регіональним відділенням Аудиторської палати України в Харківській області та ТОВ «Аудиторська фірма «Гобус» (18 травня 2007 р., м. Харків);
- 1-ої міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика» у співпраці з МОН України, Головним управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківським міськвиконком, ФПБАУ, ВКК «Фактор», регіональним відділення Аудиторської палати України в Харківській області, ТОВ «Аудиторська фірма «Гобус», Фондом інтенсивних технологій мікроекономіки, De Paul university (Chicago) (9-11 квітня 2009 р., м. Харків);
- Круглого столу на тему: «Майбутнє України в аспекті глобальних економічних тенденцій: постіндустріальний прорив чи втрата економічної незалежності» у співпраці з Всеукраїнською спілкою вчених-економістів (29 січня 2010 р., м. Харків);
За участю завідувача кафедри д.е.н., проф. Момот Т.В. в прес-центрі Українського національного інформаційного агентства УКРІНФОРМ відбулося засідання круглого столу на тему: «Сучасний стан української економіки та першочергові антикризові заходи: альтернативний погляд на державну економічну політику», організованого Всеукраїнською спілкою вчених-економістів спільно з УНІА УКРІНФОРМ (3 березня 2010 р., м. Київ. Окрім того завідувач кафедри д.е.н., проф. Момот Т.В. приймала участь у роботі Круглого столу з обговорення проекту «Стратегії соціально-економічного (стійкого) розвитку Харківської області до 2020 року» (19 листопада 2010 р.).
Впродовж жовтня 2012 - червня 2013 р.р. відбулося засідання 4 круглих столів із загальною спрямованістю на удосконалення законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки України.

У 2011-2013 р.р. викладачі кафедри приймали участь у наступних конференціях різного рівня (в тому числі і за кордоном):
- II-ой Международной дистанционной научной конференции «Современные достижения науки» (м. Баку, 14-16 лютого 2011 р.);
- ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека» 21-23 квітня 2011 р. (Харків, ХНАМГ);
- VІІІ Юбилейной Международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства» 19-21 травня 2011р. (м. Алушта);
- Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава» 6-7 жовтня 2011 р. (м. Полтава, Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
- Международной научно-практической конференции «Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики» 2-3 июня 2011 г. (м. Новополоцк: Полоцкий государственный университет);
- 4-ой ежегодной научной конференции: «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» 22-24 ноября 2011 г. (г. Москва);
- XII Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Наукові дослідження: зв'язок теорії і практики» 29-30 квітня 2012 р. (Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет);
- Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» 22-24 листопада 2012 р. (Київ);
- VІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» 15-16 березня 2013 р. (Сімферополь: Таврійський національний університет);
- І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Безпекознавство: теорія та практика» 15 березня-15 квітня 2013 р. (Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля).