Наукові публікації

Бібліометрика науковців кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

 

Автор  Наукові публікації  в Google Scholar 

Момот Тетяна Валерієвна - професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри

 Профіль у Google Scholar
Гордієнко Наталія Іванівна - професор, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Ілляшенко Олена Вікторівна - професор, доктор економічних наук  Профіль у Google Scholar
Тімофєєв Володимир Олександрович - професор, доктор технічних наук Профіль у Google Scholar
Андренко Олена Анатоліївна - доцент, кандидат економічних наук Профіль у Google Scholar
Власова Олена Євгенівна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Гавриличенко Євгенія Вікторівна доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Зубенко Анна Володимирівна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Карпушенко Марія Юріївна- доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Кізілов Генадій Іванович - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Косяк Антоніна Петрівна доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Лелюк Наталія Євгеніївна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Литовченко Олена Юріївна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Мізік Юлія Ігорівна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Світлична Вікторія Юріївна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Смірная Світлана Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Спіцина Наталія Володимирівна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Чех Наталія Олександрівна - асистент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Шаповал Галина Миколаївна - доцент кандидат, економічних наук  Профіль у Google Scholar
Шкурко Ольга Вікторівна - доцент, кандидат економічних наук  Профіль у Google Scholar
Краївська Інна Анатоліївна - старший викладач  Профіль у Google Scholar
Родченко Світлана Сергіївна - старший викладач  Профіль у Google Scholar
Кравцова Софія Віталіївна - старший викладач  Профіль у Google Scholar
Конопліна Олена Олександрівна – асистент, магістр з обліку і аудиту  Профіль у Google Scholar
Філатова Ірина Олександрівна – асистент, магістр з обліку і аудиту  Профіль у Google Scholar

 

Наукові публікації викладачів кафедри за попередні роки

Забезпечення економічної безпеки власників житлової нерухомості / Момот Т.В., Бубенко П.Т., Панов В.В.// Електронне наукове видання "ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО",2018. Випуск 15, - С. 161-168

Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України / Момот Т.В., Ващенко О.М., Тесленко Р.Ю./ Електронне наукове видання "ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО",2018. Випуск 15, - С. 161-168

Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства / Момот Т.В., Мізік Ю.І., Політучий С.Я. // Актуальні проблеми економіки, 2016. – № 180. - 167-174.

Momot T. V. ANALYSIS OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE CONTEXT OF STAFF TRAINING TO PROVIDE ENTITIES ECONOMIC SECURITY / Tetiana Momot, Mykhailo Peresypkin // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics Journal L´ Association 1901 “SEPIKE” Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, den 31.12.2015, 208-211

Momot T. V. Corporate Governance Intelligence: Minority Shareholder’s Aspects (Evidence From Ukraine) / Tetiana Momot, Oleksandr Vashchenko, Nina Avanesova, Anna Chudopal // Chinese Business Review, April 2015, Vol. 14, No. 4, 210-218.

Momot T. V. Corporate strategic intelligence system: the stakeholder based approach to anticorruption governance development / T. V. Momot , A.N. Vashchenko // European Applied Sciences. – 2014. – #7. – P. 101-103.

Momot T. V. Accounting information security in the system of economic security of enterprise providing / T. V. Momot , Yu Jiangbo, R. Y. Teslenko // European Applied Sciences. – 2014. – #10. – P. 123-125.

Момот Т.В., Чудопал А.І., Степанова А.В. Структурно-змістове дослідження понятійної бази оціночної діяльності: міжнародний досвід та проблеми національної адаптації / Т. В. Момот, А.І. Чудопал, А.В. Степанова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2014. – Вип. 113., С.146-150.

Бабаев В. Н., Момот Т.В., Пересыпкин М.Н. Экономическая безопасность высших учебных заведений в условиях модернизации высшего образования: проблемы и перспективы / В. Н. Бабаев, Т.В.Момот, М.Н Пересыпкин // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2013. – Вип. 108., С.519-527.

Бабаєв В. М., Момот Т.В., Шевченко Е.Ю.  Потенціал реалізації проектів публічно-приватного партнерства в інфраструктурній сфері мегаполіса / В. М. Бабаєв, Т.В. Момот, Е.Ю. Шевченко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 106., С.3-9.

Момот Т.В., Пригунов П.Я., Новак А.М.  Концептуальні підходи до організації підрозділів безпеки в системі забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств / Т. В. Момот, П. Я. Пригунов, А. М. Новак // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 106., С.249-261.

Бабаєв В. М., Момот Т.В., Лукашов О.О. Місто харків в системі пріоритетних сфер рейтингування провідних глобальних міст тор-100 (global cities): концептуальні засади розробки збалансованої системи показників міста (City Balanced Scorecard (BSC)) / В. М. Бабаєв, Т.В.Момот, О.О.Лукашов // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 104., С.3-16.

Момот Т.В., Кіщенко І.І. Білінгова система міста: шляхи та проблеми впровадження сучасних організаційно-технологічних систем / Т.В. Момот, І.І. Кіщенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 104., С.59-69.

Момот Т.В., Яковлев О.А. Комунальна білінгова система як базовий інструмент служби «єдиного замовника» мегаполісу / Т.В. Момот, О. А. Яковлев // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2010. – Вип. 96., С.526-631.

Момот Т.В., Колонтаєвський О.П. Інтеграція мотиваційного механізму з бізнес-стратегією дорожньо-будівельного підприємства // Т.В. Момот,  О.П. Колонтаєвський // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків: ХАІ, 2010. - №2 (10), С.5-13

Момот Т.В., Мица Є.В Стратегічне планування в системі корпоративного управління будівельних підприємств / Т.В. Момот, Є.В. Мица // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2008. – Вип. 85., С.14-19.

Момот Т.В., Недавняя А.В. Факторный анализ прибыльности собственного капитала: расширенный подход с учетом финансового и операционного левериджа / Т.В. Момот, А.В. Недавняя  // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2008. – Вип. 85., С.254-259.

Момот Т.В. Дослідження підходів до оцінки рівня соціально-економічного розвітку регіонів / Т.В. Момот, О.В. Тофанюк //Економіка та управління машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики, 2008, №34. -41-52 с.

Момот Т.В., Бреславська (Шаповал) Г. М. Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістюпідприємства / Т.В. Момот, Г. М. Бреславська (Шаповал)  // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2008. – Вип. 85., С.207-211.

Gordiyenko N.І., Gordiyenko T.V., Azarova T.V. Title of the article //«Economics, Management, Law: management of the enterprise’s economic securityon principles of value-based approach. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P.79 -83.

Gordiyenko N. І.,Gordiyenko T. V. Сonstruction enterprise as a special form of socio-economic formation // Economics, management, law: сhallenges and рrospects: Collection of scientific articles. - Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India. 2016. - P. 57-62

Гордієнко  Н.І.  Вартісно-орієнтований підхід до діагностики економічної безпеки підприємства  /Н.І.Гордієнко,  Т.В.Гордієнко.  –  Економічна  безпека  в  умовах  глобалізації світової економіки: [колективна монографія  у 2т.] «ФОП Дробязко С.І.», 2014.-  Т.2.-  с. 72-78. 

Гордієнко  Н.І.  Обліково-аналітичне забезпечення діагностики економічної безпеки підприємства / Н.І.Гордієнко, Т.В.Гордієнко. – Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія  та  практика:[колективна  монографія  у  2т./за  ред..  П.ЙАтамас].  – Дніпропетровськ:  ФОМ  Дребязко  С.І.,  2014.  –  Т.2  –  С.177-183.

Гордієнко  Н.І.  Методичне забезпечення антикризового механізму управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі  /  Н.І.Гордієнко, Т.В.Гордієнко.  –  Теоретичні  і  прикладні  аспекти  підвищення  конкурентоспроможності підприємств:  колективна монографія  у 4т./ за ред.. О.А. Паршиной.  –  Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.3.- С.80-86.

Гордієнко  Н.І.  Обліково-аналітичне забезпечення безпеки акціонерного товариства будівельної галузі /  Н.І.Гордієнко  Н.І.,Гордієнко  Т.В.,  Азарова  Т.В.  //  Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип.   108.  –  Х.: ХНАМГ, 2013.  –  С.  285  –  290. Серія: Економічні науки.

Гордієнко  Н.І., Гордієнко Т.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства будівельної галузі / Н.І.Гордієнко, Т.В. Гордієнко //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  108.  –  Х.:  ХНАМГ,  2013.  –  С.  264  –  268.

Гордієнко  Н.І.  Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом аудиту шахрайства і помилок у фінансовій звітності / Н.І.Гордієнко, Т.В. Гордієнко //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  102.  –  Х.:  ХНАМГ,  2012.  –  С.  264  –  268. 

Гордієнко  Н.І.  Обґрунтування методу амортизації в обліковій політиці будівельного підприємства/ Н.І.Гордієнко// Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип.  96. – Х.: ХНАМГ,  2010.  –  С.  310  –  315.  Серія:  Економічні  науки

Гордієнко  Н.І., Гордієнко Т.В., Єрохін Ю.М. Порівняльна характеристика визнання, оцінки і відображення в обліку підприємств витрат по МСЗ, GAAP USA, П(с)БОGAAP USA, П(с)БОGAAP USA, П(с)БО / Н.І.Гордієнко, Т.В. Гордієнко, Ю.М. Єрохін //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  89.  –  Х.:  ХНАМГ,  2009.  –  С. 339–344.

Гордієнко  Н.І., Гордієнко Т.В. Трансформація відображення в обліку витрат українських підприємств відповідно до вимог GAAP USA  / Н.І.Гордієнко, Т.В. Гордієнко //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  87.  –  Х.:  ХНАМГ,  2009.  –  С. 295–300.

Гордієнко  Н.І., Шкурко О.В.  Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів / Н.І.Гордієнко, О.В. Шкурко  //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  77.  –  Х.:  ХНАМГ,  2007.  –  С.350–351.

Гордієнко  Н.І., Дегтярьов М.І.  Дослідження і визначення ємкості вторинного ринку житла / Н.І.Гордієнко, М.І. Дегтярьов  //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  77.  –  Х.:  ХНАМГ,  2007.  –  С.273–279.

Гордієнко  Н.І., Мочаліна З.М.  Бюджетування як складова удосконалення управління підприємством у ринкових умовах / Н.І.Гордієнко, З.М. Мочаліна //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  71.  –  Х.:  ХНАМГ,  2006.  –  С.264–268.

Гордієнко  Н.І.  Оцінка народногосподарської ефективності інтенсифікації будівництва / Н.І.Гордієнко  //  Комунальне господарство  міст:  Наук.-техн. зб.  Вип.  68.  –  Х.:  ХНАМГ,  2006.  –  С.  77–80.

Андренко О.А., Мордовцев С.М. Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2018. –№ 4. – С.116-122. 

Андренко Е.А., Мордовцев А.С. Проблемы прогнозирования задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев // Науковий диспут: питання економіки, підприємниці» та фінансів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 серпня 2016 р.). - Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016.- С. 127-128

Андренко О.А. Проблеми формування регіональної інформаційної системи соціально-економічного розвитку / О.А. Андренко // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10-11 червня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. -Ч. 1 С. 81-83

Андренко О.А., Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 161-168. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15aoasnr.pdf.

Ковалевська А.В., Балог А.Г., Андренко О.А. Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону / А. В. Ковалевська, А. Г. Балог, О.А. Андренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів  : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014.  – № 2(74).–99-107с.

Андренко О.А. Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону / О.А.Андренко // Бізнес Інформ. – 2013. –№9. – С.119 – 123

Андренко Е.А., Мордовцев С.М.  Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / Е.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2013. –№2. – С.200 – 203.

Андренко Е.А., Мордовцев А.С. Прогнозирование задолженности населения жилищно-коммунальным предприятиям харьковской области и причины ее возникновения / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2012.- Вып.106., С.35-41.

Андренко Е.А. Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев// Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2012.- Вып.102., С.46-55.

Андренко О.А. Менеджмент регіонального розвитку: монографія / [О.В. Васильєв, К.А. Фісун, О.А. Андренко, Т.Є. Одаренко, В.Б. Родченко та ін.]; за ред. О.В. Васильєва, К.А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ – 2010. – 375 с. підрозділ 2.4 С. 239-256

Андренко О.А Формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів / Н.І. Склярук, О.А. Андренко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 87., С.207-215.

Андренко Е.А. Мониторинговая оценка уровня социально-экономического развития административных районов региона / О.А.Андренко // Бізнес Інформ. – 2009. –№4. – С.113 – 116

Андренко Е.А. Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере харьковского региона / Е.А. Андренко // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2008.- Вып. 82., С.68-75.

Андренко Е.А. Факторы, влияющие на социально-экономические проблемы малых городов харьковского региона / Е.А. Андренко // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2007.- Вып. 77., С.172-181.

Андренко Е.А. Проблемы комплексной оценки уровня социально-экономического развития районов и малых городов Харьковского региона / Е.А. Андренко // Економіка розвитку.-Харків:ХДЕУ, 2007.- №4(44) - С 42-46.

Власова О.Є. Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / О.Є. Власова // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2014 -  Вып. 115. – С. 105-110. – (Серія «Економічні науки»)

Власова О.Є. Податкова безпека в системі заходів забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання / О.Є. Власова // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2013 -  Вып. 108. – С. 401-407. – (Серія «Економічні науки»)

Shapoval  G. N. Value-based algorithm of construction enterprise inventory management / G. N. Shapoval, K.Y. Velichko // European Applied Sciences. – 2014. – #1. – P. 187-190.

Гавриличенко Є. В. Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів / Є. В. Гавриличенко // Молодий вчений. — 2015. — №3. – С. 53-57.

Гавриличенко Є. В. Оцінка рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону [Електронний ресурс] / Є. В. Гавриличенко // Ефективна економіка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3826.

Мамонов К. А. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів напідприємствах житлово-комунального господарства/ К. А. Мамонов, О. О. Конопліна, Є. В. Гавриличенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 127-135.

Гавриличенко Є. В. Значення оцінки узгодженості інтересів в управлінні житлово-комунальним господарством регіону/ Є. В. Гавриличенко// Соціально – економічний розвиток України та регіонів: матеріали ІІІ Міжрегіональної наук.-практ. конф. 23 травня 2014 р./ Західноукраїнський науковий вісник. – Вип. 5/2014. – Івано-Франківськ: Західноукраїнське наукове товариство, 2014. – С. 6-8.

Гавриличенко Є. В. Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-комунальногокомплексу/ Є. В. Гавриличенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2013 - Вып. 108. – С. 11-18.

Гавриличенко Є. В. Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання / Є. В. Гавриличенко, О. Є. Соловйова. // Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – С. 232–238.

Гавриличенко Є. В. Необхідність проведення оцінки споживчої задоволеності житлово-комунальними послугами регіону/ Є. В. Гавриличенко// Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали III  Міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, 20-22 травня 2013/ Нац. акад.. наук України, Faculty of economics VSB-technical university of Ostrava, Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва та ін.. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С.24-26.

Гавриличенко Є. В. До питань оцінки регіональних житлово-комунальних комплексів/ Є. В. Гавриличенко// Соціально – економічний розвиток України та регіонів: матеріали ІІ Міжрегіональної наук. – практ. конф. 23 травня 2013 р., Західноукраїнський науковий вісник. – Вип. 4/2013. – Івано Франківськ: Західноукраїнське наукове товариство, 2013. – С. 5-6.

Гавриличенко Є. В. Житлово-комунальний комплекс Харківського регіону:аналіз сучасного стану./ Є. В. Гавриличенко// «Перспективы развития территорий: теория и практика»: материалы Международной научно-практической Интрнет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых./ Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2013. – С. 29-30.

Гавриличенко Є. В. Проблеми ціноутворення на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/ З. М. Мочаліна, Н. І. Склярук, Є. В. Гавриличенко// Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2009 -  Вып. 89. – С.262-266. – (Серия «Экономические науки»)

Гавриличенко Є. В. Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства / Є. В. Гавриличенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2007 -  Вып. 78. -– С. 192-198. – (Серія «Економічні науки»)

Грінченко О. І., Сірокурова О. А. Сучасні тенденції на ринку вітчизняного IPO: загрози та ризики. /Грінченко О. І., Сірокурова О. А.// «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах Європейської інтеграції»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 187 с. – С. 40-42.

Grinchenko O. I. IPO Global trends: post-crisis experience and new challenges for Ukraine./ Grinchenko O. I.// «Економіка підприємства: сучасні проблеми, теорії та практики»: матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції Одеського національного економічного університету. Одеса, Атлант, 2015. – 367 с. – С. 101-103.

Грінченко О. І. Деякі аспекти розробки програми комплексної корпоративної безпеки в контексті підготовки компанії до процедури IPO. / Грінченко О. І.// «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 113 с. – С. 14-17.

Грінченко О. І. Розробка ефективної системи оцінки роботи власників, менеджерів та персоналу на прикладі АТ «Трест «Житлобуд-1». /Грінченко О. І.// Матеріали XXXVII науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та співробітників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ. – 2014. – 233 с. – С. 133-134.

Grinchenko A. I. Theoretical aspects of the financial-and-economic security level evaluation for the company-issuer in the context of IPO. / Grinchenko A. I.// «Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУМГ. – 2013. – 215 с. – С. 11-12

Грінченко О. І. Передумови розробки ефективного механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства під час процедури IPO. / Грінченко О. І.// «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУМГ, 2013.

Гринченко А. И. Актуальные проблемы первичного публичного размещения ценных бумаг украинских эмитентов строительной отрасли экономики. /Гринченко А. И.// «Актуальные проблемы экономики и права»: материалы IV Международной научно-практической конференции. – Барановичи: РИО БарГУ, 2012. – 315 с. – С.18-20.

Грінченко О. І., Сисоєв Д. В. Оцінка впливу змін корпоративного законодавства на процес первинного публічного розміщення акцій українських емітентів./ Грінченко О. І., Сисоєв Д. В.// «Теорія і практика сучасної економіки»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 228 с. – С. 133-135.

Момот Т. В., Грінченко О.І. Перспективи українських компаній на ринку IPO в умовах впливу світової економічної кризи: визначення переваг та шляхи їх використання. / Момот Т. В., Грінченко О.І.// «Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 189 с. – С. 124-126.

Грінченко О. І., Воскобойніков В. А. Аналіз галузевої матриці IPO: сучасні тенденції./ Грінченко О. І., Воскобойніков В. А.// «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвіди та вітчизняна практика»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 138 с. – С. 44-46.

Грінченко О. І. Ринкова капіталізація акціонерного товариства: концептуально-методологічні підходи до розрахунку./Грінченко О.І.// «Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 151 с. – С. 62-63.

Грінченко О. І. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму первинного розміщення акцій підприємства./Грінченко О.І.// «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины»: материалы VII Международной научно-практической конференции. Алушта. – Симферополь, 2008. – 170 с. – С. 120.

Грінченко О. І. Механизм IPO: перспективы применения в Украине./О.І. Грінченко//»Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины»: материалы VI Международной научно-практической конференции. Алушта. – Симферополь, 2007. – 269 с. – С. 108-109.

Грінченко О. І. Дослідження процесу публічного розміщення акцій українськими компаніями: проблеми та перспективи розвитку./ О. І. Грінченко//»Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів ВУЗів та наукових закладів./Збірник наукових праць. – Том 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 72 с. – С. 3-6.

Чередниченко А.О., Карпушенко М.Ю. Класифікація інформації та категорії інформаційної безпеки в системі корпоративного управління будівельних підприємств / А.О. Чередниченко, М.Ю. Карпушенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2013 - Вып. 108. – С. 216-220

Карпушенко М.Ю. Проблематика безпеки застосування сучасних механізмів інвестування у будівництво / М.Ю. Карпушенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2012 - Вып. 106. – С. 147-153

Карпушенко М.Ю. Особливості іноземного інвестування в сучасних умовах / М.Ю. Карпушенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2011 - Вып. 100. – С. 54-57

Карпушенко М.Ю., Михайленко А.В. Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах / М.Ю. Карпушенко, А.В. Михайленко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2010 - Вып. 92. – С. 95-98

Карпушенко М.Ю. Особенности составления рабочих документов в условиях применения информационных систем / М.Ю. Карпушенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2007 - Вып. 77. – С. 463-465

Карпушенко М.Ю. Особенности бухгалтерского учета в строительстве / М.Ю. Карпушенко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2004 - Вып. 56. – С. 213-217

Кизилов Г.І. Формування системи показників для оцінки рівня економічної безпеки / Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2013 - Вып. 111. – С. 109-117

Кизилова Л. О., Кизилов Г. І., Проскурніна О. В. Вплив політики податкового стимулювання на економічний розвиток підприємств міського господарства / Л. О. Кизилова,    Г. І. Кизилов,    О. В. Проскурніна // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2011 - Вып. 98. – С. 157-169

Кизилова Л.О. Кизилов Г.І. Деякі аспекти податкового регулювання інвестиційного потенціалу підприємств міського господарства в умовах фінансової кризи / Л.О. Кизилова, Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2009 - Вып. 87. – С. 127-131

Кизилов Г.І. Проблеми привабливості інвестиційного клімату в україні / Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2008 - Вып. 83. – С. 19-23

Кизилов Г.І. Прогнозування чинників платоспроможності підприємств / Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2007 - Вып. 77. – С. 293-298

Кизилова Л.О. Кизилов Г.І. Формування джерел фінансових ресурсів для відродження виробничого потенціалу будівельних підприємств в умовах сучасних інвестиційних процесів  / Л.О. Кизилова, Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2006 - Вып. 68. – С. 25-33

Кизилов Г.І. Проблеми реалізації методів нейтралізації підприємницького ризику на будівельних підприємствах / Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2005 - Вып. 61. – С. 128-133

Кизилов Г.І. Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов’язаннями / Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2004 - Вып. 56. – С. 168-172

Кизилов Г.І. Оцінка рівня несистематичного ризику зростання операційних витрат на будівельних підприємствах / Г.І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2003 - Вып. 50. – С. 102-106

Лелюк Н. Є., Чечетова Н. Ф.  Пріоритети забезпечення регіонального розвитку в умовах дестабілізаційного впливу / Н.Є. Лелюк, Н.Ф. Чечетова   // "Економічний дискурс" Міжнародний збірник наукових праць, випуск №4. - 2015 С.107-116

Лелюк Н. Є., Шекшуєв І. О. Державний борг у системі гарантування фінансової безпеки держави / Н. Є. Лелюк, І. О. Шекшуєв // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2013 - Вып. 108. – С. 411-416

Чечетова Н.Ф., Лелюк Н. Є. Сутність та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення муніципального управління / Н.Ф. Чечетова, Н. Є. Лелюк // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2011 - Вып. 100. – С. 162-167

Лелюк Н. Є., Короп О. О. Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання / Н. Є. Лелюк,  О.О. Короп // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2007 - Вып. 78. – С. 227-232

Лелюк Н. Є., Короп О. О. Використання інформаційних технологій для вибору методу нарахування амортизації / Н. Є. Лелюк,  О.О. Короп // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2007 - Вып. 77. – С. 298-304

Лелюк Н. Є., Короп О. О. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства / Н. Є. Лелюк, О.О. Короп // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2006 - Вып. 71. – С. 223-228

Лелюк Н. Є.  Деякі аспекти проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів / Н. Є. Лелюк // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2004 - Вып. 56. – С. 231-234

Лелюк Н. Є., Шкурко О. В. Аудит качества коммунального обслуживания населения / Н. Є. Лелюк, О.В. Шкурко // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. - К.: Техника, 2003 - Вып. 52. – С. 201-204

Мізік Ю.І., Писаревська Г.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / Ю.І. Мізік, Г.І. Писаревька // Актуальні проблеми економіки – К.: ТОВ "Наш формат", 2014. – № 7(157). – С. 365-372.

Мізік Ю.І. Оцінка загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу на основі методу аналізу ієрархій / Ю.І. Мізік // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Харк. нац. ун-т. – Х.: Харк. нац. ун-т, 2014. – № 87. – С. 74-82.

Мізік Ю.І. Антикризове управління як запорука фінансово-економічної безпеки житлово-комунальних підприємств Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2013. – Вип. 111., С.97-102.

Мізік Ю.І. Визначення загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2013. – Вип. 108., С.267-271

Мизик Ю.И., Писаревская А.И. Методика внутреннего аудита персонала на предприятии // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 4(70). – С. 51-60.

Мізік Ю.І. Методика оцінки та прогнозування рівня фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 106., С.261-266

Мізік Ю.І.  Модель оцінки загроз появи та загострення кризових ситуацій на підприємствахжитлово-комунального комплексу Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2011. – Вип. 100., С.39-45

Клебанова Т.С., Мізік Ю.І. Моделі порівняльної оцінки фінансових станів житлово-комунального господарства регіонів україни / Клебанова Т.С., Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 89., С.218-225

Мізік Ю.І. Моделі аналізу фінансового стану житлово-комунальних підприємств регіонів україни Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2008. – Вип. 83., С.194-203

Мочаліна З.М. Проблеми аналітичної оцінки стабільності підприємств / З.М. Мочаліна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2013. – Вип. 108., С.241-246.

Мочаліна З.М. Методичні аспекти оцінки фінансової стабільності / З.М. Мочаліна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 106., С.300-304.

Мочаліна З.М., Поспєлов О.В. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових результатів / З.М. Мочаліна, О.В. Поспєлов  // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2011. – Вип. 98., С.221-227

Мочаліна З.М., Склярук Н.І., Гавриліченко Є. В.  Проблеми ціноутворення на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій / З.М. Мочаліна,  Склярук Н.І., Є. В. Гавриліченко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 89., С.262-266

Мочаліна З.М. Василевська Н. Є. Проблемні питання беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунальної галузі / З.М. Мочаліна, Н. Є. Василевська // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 89., С.321-325

Мочаліна З.М. Гріщенко А.О. Аналітичні аспекти моделювання максимізації прибутку підприємства / З.М. Мочаліна, А. О. Гріщенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2008. – Вип. 80., С.184-186

Мочаліна З.М. Філатова І.О. Методологічні проблеми аналізу ефективності використання оборотних активів за фінансовою звітністю / З.М. Мочаліна, І. О. Філатова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2008. – Вип. 80., С.184-186

Світлична В.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / В.Ю. Світлична // Крымский экономический вестник: Научный журнал. №1 (08) лютий 2014. Частина ІІ. – Сімферополь, 2014. –  С.172-175.

Світлична В.Ю.  Інформаційна безпека: сутність та порядок реалізації / В. Ю. Світлична // Молодий вчений: Науковий журнал. Частина І. Щомісячне видання. – № 11 (14). –  2014. – С.97-100.

Світлична В.Ю.  Вплив факторів ризику та загроз на діяльність банківських установ України / В. Ю. Світлична // Крымский экономический вестник: Научный журнал. №5 (12) жовтень 2014. – Сімферополь, 2014. –  С.61-63.

Світлична В.Ю. Інноваційна політика будівельних підприємств: існуючі проблеми та пошук джерел фінансового забезпечення / В. Ю. Світлична, Т.І. Світлична // Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання: Міжн. наук.-практ. конф.для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ 17-18 жовтня 2014 року. – Київ, 2014. – С.56-59.

Світлична В.Ю. Врахування факторів ризику в процесі здійснення фінансового моніторингу / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2013. – Вип. 111., С.152-159.

Світлична В.Ю. Ризики інноваційних процесів будівельних підприємств: сутність та необхідність управління // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2013. – Вип. 108., С.121-127.

Світлична В.Ю. Формування фінансової безпеки вітчизняних банків в сучасних умовах / В.Ю. Світлична  // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 106., С.271-276.

Світлична В.Ю. Фінансова безпека: організація, загроза, обліковий вимір / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична //Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 102., С.252-260.

Світлична В.Ю. Гармонізація національної фінансової звітності з міжнародними стандартами: актуальність, порядок та перспективи / В.Ю. Світлична, С.М. Малик //Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2011. – Вип. 100., С.234-241.

Світлична В.Ю. Актуальність проведення технічного аудиту в процесі експертизи інноваційних проектів / В.Ю. Світлична //Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2010. – Вип. 92., С.58-64.

Світлична В.Ю. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і логістики в синергетичній концепції розвитку будівельних підприємств / В.Ю. Світлична //Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2007. – Вип. 77., С.234-237

Світлична В.Ю. Проблеми цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства та особливості їх відображення в бухгалтерському обліку / В.Ю. Світлична // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2006. – Вип. 71., С.260-264

Харламова О.В.  МСФЗ і національні вимоги до фінансової звітності: шукаємо відмінності //Интерактивная бухгалтерия.- 26.02.2015 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/5453/60207

Харламова О.В. Законодавчі невідповідності застосування МСФЗ для МСП В Україні / О.В. Харламова //Відкрита міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ:дослідження, наука, практика, імплементація»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/arxiv/

Харламова О.В. Перше застосування МСФЗ: проблемні аспекти формування аудиторських звітів / О.В. Харламова //Відкрита міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ:дослідження, наука, практика, імплементація»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/arxiv/

Харламова О.В. Облік придбання основних засобів в контексті МСФЗ / О.В. Харламова //Відкрита міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ:дослідження, наука, практика, імплементація»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/arxiv/

Харламова О.В. Транспарентність фінансової звітності за МСФЗ / О.В. Харламова //Відкрита міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ:дослідження, наука, практика, імплементація»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/arxiv/

Харламова О.В.  Справедливая стоимость в МСФО //Интерактивная бухгалтерия.- 15.01.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/13952/try

Харламова О.В. Дооценки в прочем совокупном доходе в МСФО-отчетности //Интерактивная бухгалтерия.- 27.02.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/3200/16700

Харламова О.В.  Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 "Обязательные платежи" // Интерактивная бухгалтерия.- 19.02.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/3149/16265

Харламова О.В. События после отчетной даты: последствия для финансовой отчетности // Интерактивная бухгалтерия.- 14.03.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/17585

Харламова О.В. Малоценные необоротные материальные активы в МСФО // Интерактивная бухгалтерия.- 09.07.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/4285/36702

Харламова О.В. МСФО 15 «Выручка по контрактам с клиентами»: первое знакомство // Интерактивная бухгалтерия.- 15.07.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/4473/37616

Харламова О.В.Курсовые разницы в МСФО // Интерактивная бухгалтерия.- 09.07.2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/4285/36701

Харламова О.В. Повышение квалификации по МСФО // Интерактивная бухгалтерия.- 16.07. 2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/4501/37859

Харламова О.В. IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные организации»:  унификация требований к взаимным сделкам // Интерактивная бухгалтерия.- 16.09. 2014 г. - Режим доступа: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/ib/4881/45363

Чудопал А.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження оціночної діяльності із застосуванням інструментів порівняльного підходу / А.І.Чудопал // Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85- річчю Харківського національного університету будівництва та архітектури 15 квітня 2015 р./ Частина 2 -Харків:Харк.нац. ун-т будів. та архіт., 2015. С.48-51

Шкурко О. В. Тітяев В.В. Проблеми економічної та фінансової безпеки житлово-комунального господарства / О.В. Шкурко, В.В.  Тітяев // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2014. – Вип. 113, С.84-88

Шкурко О. В. Системне регулювання тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 106, С.69-75

Шкурко О. В. Визначення співвідношення постійної та змінної частин оборотних активів житлово-експлуатаційних підприємств / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 102, С.191-194

Шкурко О. В. Кореляційна модель альтернативної стратегії фінансового оздоровлення житлового господарства / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2011. – Вип. 100, С.362-369

Шкурко О. В. Фінансовий навігатор для житлово-експлуатаційних підприємств / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2011. – Вип. 98, С.169-175

Шкурко О. В. Оцінка змін корисності необоротних активів житлово-комунальних підприємств / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 89, С.277-284

Шкурко О. В. Оптимізація структури необоротних активів Житлово-комунальних підприємств / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 87, С.40-43

Шкурко О. В. Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активівОптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів / О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2007. – Вип. 78, С.300-304