Аспірантура та докторантура

У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова діє Спеціалізована вчена рада Д 64.089.01

Кафедра готує вчених по наступних спеціальностях: 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

У аспірантурі на кафедрі навчаються 21 чол., під керівництвом д.е.н., проф. Момот Т.В., к.е.н. проф. Гордієнко Н.І., к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю., к.е.н., доц. Харламовой О.В.

250px Momot

 

 

Голова Спеціалізованої Вченої Ради
доктор економічних наук, професор Момот Тетяна Валеріївна, зав. кафедри

Під керівництвом Момот Т.В. захищено 17 дисертацій, з них 16 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук і 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

  

Захищені кандидати наук

Тема дисертаційного дослідження
ПІБ
Шифр спеціальності
Установа
Рік захисту

Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисловості в умовах конфліктного середовища

Чжан Хаоюй

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

8 липня, 2017

Управління власним капіталом як складова забезпечення корпоративної безпеки акціонерних товариств

Чех Наталія Олександрівна.

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

8 жовтня, 2016

Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу

Чудопал Анна Іванівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

8 жовтня, 2016

Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі

Юй Цзянбо

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

18 вересня, 2015

Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм інтеграції будівельних підприємств в процесі реорганізації

Велично Катерина Юріївна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

4 липня, 2014

Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі

Шаповал Галина Миколаївна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

3 липня, 2014

Організаційно-економічні засади забезпечення публічно-приватного партнерства при реалізації інфраструктурних проектів муніципального водопостачання та водовідведення

Шевченко Олена Юріївна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

6 червня, 2013

Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі

Новак Анатолій Миколайович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

7 червня, 2013

Атикризовий механізм управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі

Гордієнко Тетяна Володимирівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

 

14 грудня, 2012

Вартісно-орієнтоване управління портфелем інвестиційних проектів за моделями реальних опціонів у житловому будівництві

Зубенко Анна Володимирівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

14 грудня, 2012

Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості будівельних акціонерних товариств в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління

Онищенко Світлана Володимирівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

10 червня, 2010

Стратегічне управління прибутком акціонерних товариств будівельної галузі

Лобанов Олександр Анатолійович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

29 квітня, 2010

Формування диференційованої системи винагороди директорів виконавчого органу будівельних акціонерних товариств

Соловйова Ольга Євгенівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

29 квітня, 2010

Економіко-організаційні засади регіонального управління соціальною допомогою і охороною здоров’я

Скляренко Юлія Володимирівна

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Харківська національна академія міського господарства.

18 грудня, 2009

Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою системою показників

Кадничанський Микола Вікторович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

18 грудня, 2009

Організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту

Прилєпова Марина Олександрівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

20 червня, 2008

Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств

Тараруєв Юрій Олександрович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства.

20 червня, 2008

Захищені доктори наук

Тема дисертаційного дослідження ПІБ Шифр спеціальності Установа Рік захисту
Економічна безпека підприємств оборонно- промислового комплексу України в системі національної безпеки держави Аванесова Ніна Едуардівна 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 15 вересня, 2017
Стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств Мамонов Костянтин Анатолійович. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 25 січня, 2013

 

                         Наукове керівництво:

Прізвище, ім’я, по батькові Спеціальність Форма пдготовки
Вершиніна Дарина Миколаївна 051 - Економіка Денна/Аспірант
Коляда Ігор В’ячеславович 08.00.04 Денна/Аспірант
Тесленко Роман Юрійович 21.04.02 Денна/Аспірант
Панов Віталій Володимирович 08.00.04 Здобувач
Шпілько Валерій Леонідович 21.04.02 Здобувач
Ващенко Михайло Олександрович 21.04.02 Денна/Аспірант
Писаревський Микола Ілліч 21.04.02 Денна/Аспірант
Пересипкін Михайло Миколайович 21.04.02 Заочна/Аспірант
Вінник Іван Юлійович 21.04.02 Здобувач

 

                          Докторанти, здобувачі

Прізвище, ім’я, по батькові Спеціальність Форма пдготовки
Солодовнік Олеся Олександрівна 21.04.02 Здобувач

 

НВГордиенко 2018

 

 

Гордієнко Наталія Іванівна - професор, 
кандидат економічних наук

Під керівництвом Гордієнко Н. І. захищено 3 дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата економічних наук 

 

 

Захищені кандидати наук 

Тема дисертаційного дослідження  ПІБ  Шифр спеціальності  Установа  Рік захисту 
 Довірче управління майном в системі житлового будівництва  Чалий Іван Григорович 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  Харківська національна академія міського господарства.  26 червня 2009 р
 Організаційно-економічне забезпечення збалансованості ринкової вартості житлово-комунальних послуг з платіжною спроможністю населення  Тітяєв Віктор Вікторович  08.00.04 – економіка та управління підприємствами   Харківська національна академія міського господарства  23 жовтня 2009 р.
Соціально орієнтований механізм забезпечення ефективного функціонування активів житлово-експлуатаційних підприємств Шкурко Ольга Вікторівна 08.00.04 – економіка та управління підприємствами Харківської національної академії міського господарства

19 жовтня 2012 р

Аспіранти, здобувачі: Азарова Т.В.; Краснікова Н.Г.