Наука

Наукові дослідження кафедри «Фінансово-економічної  безпеки, обліку і аудиту» проводяться виходячи із сучасних проблем економіки України і зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку підприємств комунального господарства та будівництва, на впровадження результатів досліджень в навчальний процес і практичну діяльність підприємств.

Вибір тематики наукових досліджень ґрунтується на вивченні найважливіших проблем діяльності підприємств комунального господарства, будівельної галузі і впливу державної економічної політики на їх економічний стан та тенденції розвитку.

Вибір напрямків наукових досліджень у роботі зі студентами обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для вказаних підприємств, опанування теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін навчального плану.

На вирішення проблем підприємств комунального господарства та будівельної галузі зорієнтовані основні наукові напрямки, що виконуються за планом держбюджетних наукових робіт:

«Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика» (Державний реєстраційний номер: 0121U108192 2016-2020 рр), науковий керівник, д-р екон. наук, професор Момот Т. В.

«Фінансово-економічна безпека в умовах цифрової економіки: обліково-аналітичне забезпечення та антикорупційний аудит» (Державний реєстраційний номер: 0121U108192), науковий керівник, д-р екон. наук, професор Момот Т. В.

Робота кафедри зорієнтована на аналітичну діяльність, яка обумовлює розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету університету і кафедри у світовому співтоваристві. Міжнародна діяльність кафедри спрямована на розвиток стосунків із зарубіжними навчальними закладами. Щорічно заплановано проведення спільних міжнародних відео-конференцій по актуальним та проблемним питанням бухгалтерського обліку та фінансово-економічної безпеки. Також щороку передбачено підготовку та опублікування науково-педагогічними працівниками статей у міжнародних фахових журналах.

 Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:
1. Інститут конкурентної аналітики, Німечинна (Institute for Competitive Intelligence GmbH, Germany,
2. Вища школа бізнесу у м. Домброва Гурніча, Польща (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Rzeczpospolita Polska),
3. Міжнародна школа бізнесу, Брно, Чехія (Brno International Business School in Brno, Czech Republic).
4. Університет Південно-Східної Європи, Тетово, Македонія (South East European University (SEEU) Tetovo, Republic of Macedonia)
5. LINK University in Rome
6. Fater Academy of India (FAI)

З біль детальнішою інформацією про міжнародну діяльність можна ознайомитись тут.