Наука

Наукові дослідження кафедри «Фінансово-економічної  безпеки, обліку і аудиту» проводяться виходячи із сучасних проблем економіки України і зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку підприємств комунального господарства та будівництва, на впровадження результатів досліджень в навчальний процес і практичну діяльність підприємств. Вибір тематики наукових досліджень ґрунтується на вивченні найважливіших проблем діяльності підприємств комунального господарства, будівельної галузі і впливу державної економічної політики на їх економічний стан та тенденції розвитку. Вибір напрямків наукових досліджень у роботі зі студентами обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для вказаних підприємств, опанування теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін навчального плану.
На вирішення проблем підприємств комунального господарства та будівельної галузі зорієнтовані основні наукові напрямки, що виконуються за планом держбюджетних наукових робіт: «Проблеми рівноваги економічних систем у  ринкових умовах», «Удосконалення  бухгалтерського обліку, економічних методів управління в умовах ринку» (Реєстраційний номер ДСТО 308-95), «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика»
Метою цих досліджень є діагностика прогнозування чинників дохідності, фінансової стійкості, платоспроможності підприємств в умовах переходу до ринкових умов господарювання. Результатами досліджень є розробка рекомендацій з діагностики ймовірності фінансової стійкості та платоспроможності підприємств, прогнозування чинників платоспроможності, диверсифікації діяльності підприємств, оптимізації джерел фінансових ресурсів і впровадження їх у практичну діяльність підприємств.