Друга вища освіта

P2270039Друга вища освіта – це не тільки другий диплом, але і якісно новий рівень особистості.

У сучасному світі, що швидко змінюється, вузькопрофільний спеціаліст змушений поступитися місцем спеціалісту, який є професіоналом багатопрофільного типу. Як показує досвід, у своїй більшості роботодавці дуже позитивно ставляться до тих, хто отримав дві чи більше вищі освіти, – адже зайвих знань не буває! Для них це є показником не тільки високого професійного рівня, але й деяких особистісних характеристик свого підлеглого, як наприклад, цілеспрямованості, працелюбності, здібностей, здатності до навчання. Саме такі риси фахівця цінуються роботодавцем дуже високо і стають основою його успішної кар’єри.

 

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ  ХНУМГ

імені О.М. БЕКЕТОВА

Проводить навчання по програмах перепідготовки фахівців для здобуття другої вищої освіти за заочною формою за спеціальністю «Облік і аудит».  
Навчання за цією спеціальністю спрямоване на оволодіння навичками аналітичної оцінки суспільних економічних процесів, вивчення суті та методичних засад обліку і аудиту діяльності виробничих, муніципальних підприємств, фінансових і бюджетних організацій.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

на перепідготовку спеціалістів з наданням другої вищої освіти за освітньо-професійними програмами спеціаліста у ХНУМГ імені О.М. Бекетова

1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста незалежно від напряму підготовки та джерел фінансування при вступі на перепідготовку за освітньо-професійними програмами спеціаліста беруть участь у загальному конкурсі.
2. Зазначені особи подають до приймальної комісії такі документи:

  • заяву встановленого зразка на ім`я ректора про прийом на перепідготовку за освітньо-кваліфікаційною програмою спеціаліста на відповідну спеціальність на договорній основі та на певну форму здобуття освіти;
  • оригінали диплома про вищу освіту й додатка до нього та їх завірені ксерокопії;
  • копію трудової книжки;
  • 3 фото розміром 3х4;
  • копію паспорта.

3. Прийом на перепідготовку спеціалістів здійснюється у відповідності до ліцензованого обсягу на конкретну спеціальність.
4. Прийом документів на перепідготовку спеціалістів, що фінансується за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб закінчується 9 вересня.
5. Вступне випробування (тестування з української мови) проводиться для вступників на всі спеціальності у терміни з 10 по 11 вересня.
6. Після проведення вступних випробувань атестаційна комісія центру післядипломної освіти і заочного навчання формує пропозиції щодо зарахування вступників на навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання атестаційної комісії, який передається до приймальної комісії університету.
7. На підставі рішень приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання до 22 вересня.
8. Вступники, які здобули вищу освіту за спорідненою спеціальністю, і якщо дозволяє ліцензований обсяг, зараховуються на другий курс.

Необхідні документи вступники подають за адресою:
 м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
корпус будівництва та менеджменту (БМК), 3 поверх, кімната 311
Телефон: (057) 707-31-74

Їхати до станції метро «Архітектора Бекетова» Олексійовської лінії метрополітену. Або – пішки від станції метро «Пушкінська» Салтівської лінії метрополітену

СИЛЬНА КОМАНДА
ПРОФЕСІЙНИХ ВИКЛАДАЧІВ
ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ.


На сайті 322 гостей та користувачі відсутні