Магістратура з УФЕБ

Магістерська спеціальність

«Управління фінансово-економічною безпекою»

Мета спеціальності – підготовка фахівців у галузі безпеки підприємств, установ та організацій, наукове забезпечення розвитку системи економічної безпеки всіх рівнів управління, створення національних стандартів у галузі економічної безпеки.

Термін навчання:
• 1,4 роки на денній формі навчання
• 1,10 роки  на заочній формі навчання.

 Приймаються особи, які мають базову вищу освіту (рівень бакалавр) будь-якого напряму підготовки або будь-яку повну вищу освіту (рівень спеціаліст, магістр).
Зарахування на денну та заочну форми навчання – за результатами іспитів з іноземної мови та за фахом.
Після закінчення навчання випускники отримують диплом магістра з управління фінансово-економічною безпекою.

Магістр отримує знання з:
• основ з фінансової безпеки України та безпеки банківської діяльності, міжнародних стандартів забезпечення безпеки;
• управління захистом комерційної таємниці на підприємстві, правового забезпечення безпеки підприємств в Україні;
• організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця, технології забезпечення кадрової безпеки,
• управління корпоративними конфліктами, корпоративними правами та нематеріальними активами;
• організації та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства, інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства та банківських установ.

Склад дисциплін магістерської спеціальності:
Модуль 1. Теорія організації та управління економічною безпекою соціально-економічних систем:
• теорія організації та теорія управління безпекою соціальних систем;
• організація та управління системою фінансово-економічної безпеки;
• організація та управління фінансово-економічною безпекою банків, фінансових та банківських установ.
Модуль 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства:
• організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства;
• економічний ризик та методи його вимірювання.
Модуль 3. Правове забезпечення економічної безпеки:
• управління захистом комерційної таємниці на підприємстві;
• правове забезпечення безпеки підприємств в Україні;
• організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця.
Модуль 4. Соціально-психологічний підхід до управління безпекою:
• корпоративні конфлікти та методи їх подолання;
• конфліктологія;
• психологія управління;
 Модуль 5. Стратегія розвитку систем економічної безпеки:
• стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки підприємства;
• міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств;
• методика викладання безпекознавчих дисциплін;
• сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки.

Спеціальність відповідає міжнародній спеціальності: «Security Management».
Підготовку магістрів зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» забезпечують провідні фахівці Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова  – професори та доценти факультету економіки та підприємництва.

Сфера реалізації набутих компетенцій, вмінь, навичок у майбутній професії: Магістр спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» має можливість працювати на таких посадах (згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010) професіоналів:
• спеціаліста у відповідних підрозділах служби безпеки України, контрольно-ревізійного управління, податкової міліції та інших державних установ;
• керівника та менеджера підрозділу з безпеки, із соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій;
• професіонала з фінансово-економічної безпеки, інтелектуальної власності, охоронної діяльності та безпеки, організації захисту інформації;F3
• аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки, організації майнової та особистої безпеки;
• відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи).


ДетальнішеНа сайті 2056 гостей та користувачі відсутні