Проект наказу «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266»

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей за галузями науки (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Переліку 2015)

Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2006), Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2010) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі – Перелік 2007), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – Перелік 2015)закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі – Перелік 2007), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – Перелік 2015)

 


На сайті Один гість та користувачі відсутні