Випускникам технікумів, коледжів

photo

Вибір освітньої програми, конкурсної пропозиції

Маючи на руках диплом молодшого спеціаліста/бакалавра (але не диплом кваліфікованого робітника після професійно-технічних навчальних закладів), можна продовжити навчання в ХНУМГ імені О. М. Бекетова за спорідненою  071 Облік і оподаткування.

Далі необхідно вибрати освітню програму:

Облік і аудит

Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

Фінансово-економічна безпека підприємств

У вас є можливість вступити на 2-й  курс денної або 3-й курс заочної форми підготовки на контракт.

Підстава для вступу – диплом молодшого спеціаліста, додаток до диплому, результати вступного фахового іспиту.

ІНФОРМАЦІЯ про ЗНО для вступників на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА!

Перелік конкурсних предметів для вступу у 2021 році на основі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (фахових випробувань, творчих конкурсів) для  небюджетних конкурсних пропозицій

Вагові коефіцієнти

 071 Облік і оподаткування

 1. Облік і аудит


 2. Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


 3. Фінансово-економічна безпека підприємства

Українська мова і література

0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5Вартість 1-ого року навчання у 2021 р., грн.

Денна форма навчання

Заочна-дистанційна форма навчання

23 000

14 900

Строки прийому заяв та документів для вступу до бакалаврату у 2021 році за денною формою навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування

о 18:00 23 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 24 до 30 липня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням

 не пізніше 12:00 02 серпня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних

не пізніше 12:00 02 серпня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 06 серпня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних

не пізніше 12:00 09 серпня

Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 09 серпня

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 не пізніше 12:00 10 вересня

Строки прийому заяв та документів для вступу до бакалаврату у 2021 році за заочною формою навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

                     Етапи вступної компанії

        Заочна форма навчання (за кошти фізичних та/або    юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

3 березня

14 липня

8 листопада

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування

 7 березня

о 18:00

 23 липня

14 листопада

Строки проведення фахових вступних випробувань

 з 8 до 12 березня

з 24 до 30 липня

з 15 до 19 листопада

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних

 15 березня

не пізніше 12:00

02 серпня

не пізніше 12:00

25 листопада

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних

 не пізніше 12:00

19 березня

не пізніше 12:00

09 серпня

не пізніше 12:00 26 листопада

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22 березня

не пізніше 12:00 10 вересня

29 листопада