Випускникам шкіл

Шановні випускники шкіл!
Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту запрошує вас на навчання! 
Програми для бакалаврів: 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І АУДИТ»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Перелік предметів для вступу у 2021 році (денна форма навчання)

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів для бюджетних та небюджетних конкурсних пропозицій

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

 071 Облік і оподаткування

 1. Облік і аудит


 2. Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


 3. Фінансово-економічна безпека підприємства

Українська мова і література

0,5

0,1

100

Математика

0,2

100

Іноземна мова або Географія

або Історія України або Біологія

або Фізика або Хімія

0,2

100

 

Строки прийому заяв та документів для вступу до бакалаврату у 2021 році за денною формою навчання (на основі повної загальної середньої освіти)

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

о 18:00

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

о 18:00

23 липня

Терміни проведення співбесіди

з 17 до 19 липня

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів (проводяться в кілька потоків) для вступників на місця державного та регіонального замовлень

з 01 до 13 липня (включно)

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів (проводяться в кілька потоків) для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 14 до 23 липня 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням за результатами співбесіди та за квотою-2 (основний етап),

а також за квотою-2 (завершальний етап)

не пізніше 12:00 20 липня

не пізніше 12:00 29 вересня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням  на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3)

не пізніше 

28 липня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами співбесіди та за квотою-2 (основний етап) (включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення),

а також за квотою-2 (завершальний етап)

не пізніше 10:00 23 липня

до 10:00 30 вересня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3)

до 18:00

02 серпня

Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням за результатами співбесіди та за квотою-2 (основний етап)

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення цієї категорії виключаюься

не пізніше 15:00 23 липня

впродовж 23 липня

Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3)

09 серпня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не раніше 10 серпня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не пізніше 18:00

13 серпня 

Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 19 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за квотою-2 (завершальний етап)

не пізніше 15:00 30 вересня

     Початок прийому заяв та документів для реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення починається 24 червня і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу.

    Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному(ій) вебсайті (вебсторінці) закладу вищої освіти та/або його відокремленого структурного підрозділу.

     У творчих конкурсах мають право брати участь особи, якіздобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповіднимдокументомабо довідкоюзакладу освіти

Для майбутніх абітурієнтів відкрита телефонна "гаряча лінія" кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.

За цими номерами  абітурієнти та їх батьки можуть отримати консультації з усіх питань вступу до ХНУМГХ імені О.М. Бекетова за спеціальностями.

Гаряча линия бакалавры