Бакавріат 071 Облік і оподаткування

 Открытая лекция1

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту здійснює підотовку бакалаврів за спеіальністю 071 - Облік оподаткування

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

Облік і аудит

Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі

Фінансово-економічна безпека підприємства