ea507573ba1b7bfea6bbd715e4aa4c10

 

Магістратура з обліку і аудиту

 

Магістратура з управління фінансово-економічною безпекою

  

  Професіограма спеціальності

 Для викладання безпекових дисциплін запрошено викладачів з практичним досвідом роботи у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки.

  Партнером кафедри є Інститут конкурентної розвідки (ICI - Institute for Competitive Intelligence, Німеччина).
    При кафедрі створено Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту.

   Багато років партнерами кафедри є:

 • група компаній «Фактор»;
 • ВАТ Трест «Житлобуд-1»;
 • Міжнародна асоціація ветеранів підрозділу антитерору «Альфа»;
 • Головне управління Міндоходів у Харківській області;
 • ВАТ «Банк ВОСТОК»;
 • ТОВ «Бар’єр. Безпека бізнесу»;
 • Інститут законодавства Верховної Ради України;
 • підприємства державного концерну «Укроборонпром»

 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Магистры таблица 2018

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Програма фаховогорвипробування
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою Фахове випробування
Додаткове фахове випробування

Строки прийому заяв та документів у 2019 році денна форма навчання (за державним або регіональним замовленням на основі базової або повної вищої освіти)

Для спеціальностей: 071 Облік і оподаткування та  073 Менеджмент:

 • Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня;
 • Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня;
 • Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 03 червня;
 • Основна сесія єдиного вступного іспиту 02 липня;
 • Вступ на основі диплома спеціаліста або магістра з 17 червня до 23 липня (за кошти фізичних та/або юридичних осіб), cтрок проведення фахового вступного випробування та іспиту з іноземної мови проводяться в Університеті з 05 липня до 26 липня.

  Умови вступу: диплом державного зразка бакалавра, спеціаліста, магістра за будь-якою спеціальністю або напрямом підготовки

 Вступні іспити:
• професійний іспит;
• іноземна мова.

Студенти, які мають міжнародний сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови на рівні не нижче В1, можуть не складати іспит з іноземної - він буде врахований по максимальному балу.

Зарахування проводиться за конкурсом

Більш детальніше з правилами прийому в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Ви зможете ознайомитися на сайті