Запрошення N

Для участі у конференції запрошуються здобувачі вищої освіти і молоді науковці, викладачі вузів, практики.

Мета конференції: обговорення розвитку науково-практичних підходів до обліково-аналітичного забезпечення та управління фінансово-економічною безпекою в умовах глобалізації, проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності у державному та приватному секторі, поширення результатів наукових досліджень в зазначених напрямках серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих спеціалістів.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеко-орієнтованого управління в умовах післявоєнного відновлення економіки України 

2. Гармонізація обліку в умовах євроінтеграції та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності у державному та приватному секторі

3. Податкові зміни в умовах воєнного стану: вітчизняний та міжнародний досвіт

4. Антикорупційний менеджмент в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах післявоєнного відновлення економіки України

5. Механізм та інструментарії забезпечення фінансово-економічної безпеки будівельних та житлово-комунальних підприємств в умовах післявоєнного відновлення

6. Інформаційно-комунікаційні технології та математичний інструментарій процесів формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансово-економічної безпекою суб’єктів господарювання в умовах післявоєнного відновлення економіки України

Конференція буде проведена в on-line формате на основі платформи Zoom.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька

Участь у конференції є безкоштовною

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ