Щиро вітаємо!

rouses

Вітаємо Краснікову Наталію Григорівну з захистом 26 листопада 2021 року та присудженням ступеня доктора філософії (наказ МОН від 01.02.2022 № 89 ДР № 003608) у спеціалізованій вченій раді ДФ64.089.013 Харківського національного університету імені О. М. Бекетова в галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування дисертації на тему «Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я». Наукова керівниця: кандидатка економічних наук, професорка, професорка кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету імені О. М. Бекетова Гордієнко Наталія Іванівна.