9 – 12 травня 2019 р. - Участь у 11-ій Міжнародній конференції з конкурентної розвідки, (Німеччина)

1 1 61452786 n

Завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту д.е.н., проф. Момот Т.В., аспірантка Момот Д.Т. та студенти Говоруха К., Аверина М., Маляренко А. взяли активну учать у проведенні 11-ї Міжнародної конференції з конкурентної розвідки / маркетингової аналітики «Передові досягнення в галузі конкурентної / ринкової розвідки», Люксембург, травень 9-12, 2019.

1 2 61556888 nНа академічній секції конференції, що була організована на проведена журналом JISIB “Journal of Intelligence Studies in Business ”що індексується у наукометричних базах Web of Science (Emerging list), ESCI, SCOPUS, EBSCO, DOAJ, Google Scholar, EconBib and SCImago, і класифікується як публікація 1-го рівня by the Norwegian Social Science Data Services and the Finnish Publication Forum Момот Т.В. та Момот Д.Т. виступили з науковою доповіддю на тему: “Art Market Investment Strate­gies Inte­lli­gence & Block­chain Tech­nolo­gies Pers­pec­tives” (Інвестиційні стратегії на ринку арт-індустрії та перспективи впровадження технологій Block­chain).

https://www.competitive-intelligence-conference.com/agenda-speakers/

Міжнародній спільноті презентовано розроблену авторами систему прийняття інвестиційний1 4 61344536 n рішень на ринку арт-індустрії (Art Market Investment Strategies Intelligence - АМІСІ), що дозволяє здійснити оцінку рівня фінансово-економічної безпеки інвестиційних стратегій на ринку арт-індустрії та обрати релевантну стратегію інвестування в арт об’єкти. Арт-ринок розглядається як ефективний, історичний та глобальний ринок, що за даними 2018 року досяг загального обсягу продажів у розмірі 67,4 млрд. доларів США. Проте, у порівнянні з основними інвестиційними ринками арт-ринок важко оцінити кількісно. Більшість продажів ведеться приватно, що суттєво знижує рівень транспарентності інформаційно-аналітичного забезпечення на ринку арт-індустрії. Але оскільки арт-ринок стає все більш і більш глобалізованим, збільшується актуальність створення системи для забезпечення прийняття інвестиційних рішень на ринку арт-індустрії. У доповіді надано аналітичний огляд світових тенденцій ринку арт-індустрії, розвиток інфраструктури арт-ринку за вартістю, обсягом і регіональним розподілом продажів арт об’єктів. 1 3 61360368 nЗапропоновано багатокритеріальний підхід до прийняття інвестиційний рішень на ринку арт-індустрії, що базується на розрахунку комплексного показника оцінки рівня фінансово-економічної безпеки арт-інвестування шляхом впровадження багаторівневої інтеграції, що дозволяє синтезувати набір обраних авторами параметрів, у тому числі неформалізованих та формалізованих. Враховуючи слабкі сторони арт-ринку (особливо відсутність прозорості та конфліктів інтересів), особлива увага приділяється впровадженню технології blockchain для ринку арт-індустрії, що дозволяє збільшити рівень фінансово-економічної безпеки інвестиційних стратегій на ринку арт-індустрії.1 5 61976256 n

https://www.competitive-intelligence-conference.com/agenda-speakers/speaker13/

За результатами доповіді отримано високий рівень оцінки міжнародної наукової спільноти. Проведено обговорення шляхів подальшої спільної співпраці з питань забезпечення високої якості надання освітніх послуг та інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в Україні.

1 61082524 n


На сайті 340 гостей та користувачі відсутні