Управление финансово-экономической безопасностью

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту  здійснює підготовку магістрів: 

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

 Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-наукова програма «Управління фінансово-економічною безпекою»