Магистратура по учету и аудиту

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту проводить підготовку магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» з терміном навчання 1 рік та 6 місяців на денній та 2 роки на заочній формі навчання.

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту».

Конт. тел. (057) 707-31-71, ауд.306-308 Центрального корпусу Університету
Адреса Веб-сайту кафедри: http://www.ufeb.kname.edu.ua
Телефони контактних осіб:
(097) 265 – 75 – 58; (095) 166 – 27 – 19 Вікторія Юріївна

 

Підготовка магістрів за програмою «Облік і аудит» є надзвичайно актуальною в сучасних умовах нестабільної глобальної фінансової системи, коли підприємства змушені посилювати облік та контроль за фінансовими операціями, розробляти нестандартні управлінські рішення у сфері використання фінансових ресурсів.
Концептуальною основою підготовки магістрів за цією програмою є адекватне відображення прогресивних підходів до ведення бізнесу. Економіст XXI сторіччя повинен не лише орієнтуватися у питаннях інформаційно-технологічного забезпечення обліку та контролю за всіма напрямками господарської діяльності підприємств (банківських, фінансових установ), а й зобов’язаний швидко формувати і аналізувати адекватну інформативну базу для забезпечення економічної обґрунтованості та законності прийнятих управлінських рішень.
Навчання за спеціальністю «Облік і аудит» дозволяє отримати поглиблені знання у сфері обліку, аналізу та аудиту, прогнозування та контролю за фінансовою діяльністю підприємств; проведення стратегічного економічного аналізу; застосування способів раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та визначення резервів поліпшення фінансового стану. Студенти одержують навички економічного аналізу та організації обліку на підприємствах, проведення експертно-аудиторської діагностики, опановують специфіку обліку зовнішньоекономічних операцій підприємства, оволодівають сучасними управлінськими інформаційними системами в обліку і аудиті, освоюють міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Особлива увага приділяється науковим дослідженням з проблем обліку, контролю, аналізу та їх впровадженню в практику господарювання.
Підготовка магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» має низку суттєвих конкурентних переваг:

  • по-перше, особлива увага приділяється вивченню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку , що є надзвичайно актуальним в умовах сучасного глобального бізнесу;
  • по-друге, передбачено опанування прогресивними інформаційними управлінськими технологіями обліку і аудиту;
  • по-третє, теоретичні знання поєднуються з формуванням практичних навичок, що є необхідною умовою для успішного ведення будь-якого бізнесу.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.030509 «ОБЛІК І АУДИТ» НА БАЗІ РАНІШ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР


Сейчас 363 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте