Выпускникам техникумов, колледжей

photo

ІНФОРМАЦІЯ про ЗНО для вступників на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА!

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. Освітній ступень бакалавр:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і аудитФінансово-економічна безпека підприємства Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

Форми навчання: Денна та Заочна

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Програма фаховогорвипробування
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 Фінансово-економічна безпека підприємства Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі Фахове випробування
Додаткове фахове випробування