Выпускникам техникумов, колледжей

photo

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. Освітній ступень бакалавр:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і аудит

Форми навчання: Денна та Заочна

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Програма фаховогорвипробування
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 Фінансово-економічна безпека підприємства Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі Фахове випробування
Додаткове фахове випробування

 

Строки прийому заяв та документів денна форма навчання (за державним або регіональним замовленням ОКР)

 Строки прийому заяв та документів денна форма навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб бакалавр)