Выпускникам школ

Реклама 1 003

Кафедра фінансово-економічної бзпеки здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування" 

(освітні програми: Облік і аудит. Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі. Фінансова-економічна безпека підприємства)

Опис спеціальності 071 Облік і оподаткування

Професіограма  бухгалтера

1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на спеціальність

071 Облік і оподаткування
(денна форма навчання, контракт-бюджет)

 Галузь знань Спеціальності освітнього ступеня бакалавра  Спеціалізація (освітня програма)   Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО  Вага атестату про повну загальну освіту 

 

 07 Управління та адміністрування

 

071 облік і оподаткування

 1. Облік і удит

Українська мова та література

Математика

  

        за вибором:                 Іноземна мова

      або Географія

0,5

 

 


0,1 
  

2. Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі

 0,2

3. Фінансово-економічна безпека підприємства

 

 0,2

 Строки прийому заяв та документів у 2019 році денна форма навчання (за державним або регіональним замовленням)

2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на спеціальність

071 Облік і оподаткування
(денна форма навчання, контракт)

 Галузь знань Спеціальності освітнього ступеня бакалавра  Спеціалізація (освітня програма)   Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО  Вага атестату про повну загальну освіту 

 

07 Управління та адміністрування

 

 071 облік і оподаткування

1. Облік і аудит

Українська мова та література

 

Історія України

 

за вибором:

 Іноземна мова

або 

Географія

0,5

 

 

 

0,1

2. Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі

 

0,2

3. Фінансово-економічна безпека підприємства 0,2

Строки прийому заяв та документів у 2019 році денна форма навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)