Вступникам

Специальности 2018    Шановні друзі!

      Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту допоможуть вам здобути знання універсального характеру та досягти професійної майстерності в сфері обліку, аудиту, оподаткування, фінансів, аналітичної та контрольно-ревізійної діяльності, фінансово-економічної безпеки.

ВСТУП - 2019

071 - Облік і оподаткування

073 - Менеджмент

БАКАЛАВР

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма підготовки бакалаврів «Облік і аудит»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма підготовки бакалаврів  «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма підготовки бакалаврів «Фінансово-економічна безпека підприємства»

МАГІСТР

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма  «Облік і аудит»

Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою»

Інформація для вступників:

Випускникам шкіл 

Випускникам технікумів, коледжів

Магістерські програми

Заочне навчання

Дистанційна форма навчання

Паралельне навчання

 

  Для майбутніх вступників розпочала роботу телефонна "гаряча лінія" кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. 

 

БУХГАЛТЕР, АУДИТОР, ФАХІВЕНЦЬ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ПОДАТКІВЕЦЬ У НАШ ЧАС – ЦЕ ПРЕСТИЖНО!