Міжнародне співробітництво, як один з пріоритетів розвитку кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»

Завідувач кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» д.е.н., професор Момот Тетяна Валеріївна протягом відрядження за запрошенням до BIBS – Brno International Business School (Міжнародної школи бізнесу м. Брно, Чехія) успішно виконала ряд кроків із міжнародного співробітництва.

До кола проведених заходів відносяться:3

– проведення лекційного курсу і практикуму за навчальної дисципліни «Стратегічний фінансовий та ризик менеджмент» англійською мовою за програмою MBA Senior Executive та отримання практичного досвіду з проходження акредитації для ви

кладання за вимогами Staffordshire University (The Great Britain);
– вивчення досвіду застосування сучасних інформаційних технологій у дистанційному навчанні, що використовуються у BIBS;
– ознайомлення з навчально-методичними матеріалами BIBS – школи бізнесу, що акредитована та здійснює освітню й наукову діяльність за вимогами British Nothingham-Trent University and Staffordshire Universit.

2Обговорено перспективні досліджень в галузі економіки та управління в рамках планування проведення міжнародної наукової конференції «Informatization of Economic and Management Processes» (14 вересня 2017 р., м. Брно, BIBS) за участю у складі організаційного комітету ректора ХНУМГ імені О.М. Бекетова, д.держ.упр., професора Бабаєва В.М. та завідувача кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» д.е.н., професора Момот Т.В.
Затверджено тематику поданих викладачами та молодими вченими кафедри доповідей. Ведеться робота щодо підготовки повного тексту наукових статей та доповідей.
У процесі зустрічі з керівництвом BIBS відбувся обмін думками та ідеями щодо формування сучасного освітнього простору в Україні, який би відповідав світовим та європейським орієнтирам. Зокрема, відбулося знайомство з діяльністю BIBS щодо проведення міжнародних літніх шкіл.
Розроблено тактичні заходи із проведення міжнародної літньої школи «Understanding Europe 2017» у співпраці з ХНУМГ імені О.М. Бекетова.
Встановлено контакти та проведено робочу зустріч із мерією м. Брно.
Таким чином, вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу, обмін освітніми методиками та технологіями при викладанні економічних дисциплін та розвиток контактів у академічному науковому й освітньому середовищі сприятиме поглибленню двосторонніх зв’язків між Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Міжнародною школою бізнесу м. Брно в рамках реалізації різноаспектних видів діяльності в сфері освіти і науки.


Сейчас 3434 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте