Speciality

 ВИЩА ОСВІТА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

071 - Облік і оподаткування

073 - Менеджмент

БАКАЛАВР

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма підготовки бакалаврів «Облік і аудит»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма підготовки бакалаврів  «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма підготовки бакалаврів «Фінансово-економічна безпека підприємства»

МАГІСТР

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма  «Облік і аудит»

Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою»

 

Інформація для вступників:

Випускникам шкіл 

Випускникам технікумів, коледжів

Магістерські програми

Заочне навчання

Дистанційна форма навчання

Паралельне навчання

  БУХГАЛТЕР, АУДИТОР, ФАХІВЕНЦЬ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ПОДАТКІВЕЦЬ У НАШ ЧАС – ЦЕ ПРЕСТИЖНО!