University entrants with technical school or college diploma

photo

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. Освітній ступень бакалавр:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і аудитФінансово-економічна безпека підприємства Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

Форми навчання: Денна та Заочна

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Програма фаховогорвипробування
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 Фінансово-економічна безпека підприємства Фахове випробування
Додаткове фахове випробування
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі Фахове випробування
Додаткове фахове випробування

 

Строки прийому заяв та документів у 2019 році денна форма навчання (за державним або регіональним замовленням на основі здобутих ОКР або ступенів)

На спеціальність 071 - Облік і оподаткування, що вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (можуть бути використані сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років):

Етапи вступної компанії Денна форма навчання (ЗНО 2017, 2018
та 2019 років)
Початок прийому заяв та документів 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування

о 18.00 22 липня

 Строки проведення фахових вступних випробувань  з 23 до 30 липня
 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням

 не пізніше 12.00

02 серпня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних  не пізніше 12.00

02 серпня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00

06 серпня

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних

не пізніше 12.00

09 серпня

Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00

07 серпня

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 12.00

10 серпня

Для майбутніх абітурієнтів розпочала роботу телефонна "гаряча лінія" кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.