Вступникам

Специальности 2018    Шановні друзі!

   Професія бухгалтера сьогодні посідає перше місце в рейтингах найбільш популярних професій економічного профілю та залишається високосплачуваною. Як показує практика, керівні та управлінські кадри з базовою бухгалтерською освітою очолюють провідні корпорації світу.
   Бухгалтери потрібні для роботи абсолютно у всіх сферах бізнесу – промисловості, будівництві, банківській сфері, державному секторі, податкових установах, вищих навчальних закладах. Бухгалтер є впливовим радником керівника і власників підприємства. Це професія здібних, порядних і чесних людей. Професія бухгалтера має міжнародний статус та дозволяє працевлаштуватися у будь-якій країні світу.
    Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту допоможуть вам здобути знання універсального характеру та досягти професійної майстерності в сфері обліку, аудиту, оподаткування, фінансів, аналітичної та контрольно-ревізійної діяльності, фінансово-економічної безпеки.
    З врахуванням вимог сучасності кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», що акредитована за найвищим – ІV рівнем та пропонує:
три осітньо-професійні програми на рівні бакалавра:

«Облік і оподаткування»

«Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі»

«Фінансово-економічна безпека підприємства»

За другим (магістерським) рівнем кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями галузі знань 07 «Управління і адміністрування»:

«Облік і оподаткування»

«Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», що акредитовані за найвищим – ІV рівнем.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор – Момот Тетяна Валеріївна.

Інформація для вступників:

Випускникам шкіл 

Випускникам технікумів, коледжів

Магістерські програми

  Для майбутніх абітурієнтів розпочала роботу телефонна "гаряча лінія" кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. 

БУХГАЛТЕР, АУДИТОР, ФАХІВЕНЦЬ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ПОДАТКІВЕЦЬ У НАШ ЧАС – ЦЕ ПРЕСТИЖНО!