Магістр спеціалізація 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»

Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяця за денною формою навчання і на 1 рік 10 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з менеджменту», в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою».

  Випускники магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника вищого рівня управління державних підприємств і приватних компаній; завідувач відділу самостійного та відділу у складі апарату управління; заступник директора департаменту ‒ начальник відділу; керівник головного управління та керівник служби, зокрема служби безпеки; працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки фінансових установ, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби, Державної казначейської служби, Державної служби фінансового моніторингу.

Для викладання безпекових дисциплін запрошено викладачів з практичним досвідом роботи у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки. Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Основи національної безпеки України
 • Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
 • Професійна психологія
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
 • Податковий менеджмент та адміністрування
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
 • Методологія та аналіз корупційних злочинів

Бази практик: департамент безпеки ПАТ «Харківський плитковий завод»; КП «Жовтневе трамвайне депо», департамент управління ризиками ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «Житлобуд-2», фінансово-економічний департамент КП «Харьківводоканал», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо №2», Група компаній «Фактор», Центральна об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області (управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем; управління фінансових розслідувань).

СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПАРАЛЕЛЬНО В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

 

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

18700

7700

КОНТАКТИ

Ілляшенко Олена Вікторівна (095)-459-69-11; (Вайбер) (096)-099-89-00 

ел. пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краївська Інна Анатоліївна (066) 363-78-53

Світлична Вікторія Юріївна (097) 265-75-58; (095) 166-27-19

Кафедра Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

кімн. 306  центрального корпусу університету (3-й поверх)

телефон кафедри: (057) 707-31-71,  ел. пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

сайт: http://ufeb.kname.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kfebua.kharkov.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/finprofi_beketov

Магістр спеціалізація 071 «Облік і аудит»

Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяця за денною формою навчання і на 1 рік 10 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування», в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Облік і аудит».

Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Стратегічний управлінський облік
 • Фінансовий аналіз
 • Стратегічний аналіз
 • Аудит фінансової звітності суб'єктів господарювання
 • Внутрішній аудит
 • Державний фінансовий контроль
 • Податковий менеджмент
 • Податкове адміністрування
 • Інноваційний розвиток підприємства

Бази практик: КП «Харьківводоканал», АТ «Трест Житлобуд-1», КП «Салтівське трамвайне депо», ТДВ «Житлобуд 2», Група компаній «Фактор», ПАО «БАНК ВОСТОК», ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ТОВ «Агенство з МСФО», ТОВ «Бар’єр. Безпека бізнесу», Головне управління ДФС у Харківській обл. на базі районних державних податкових інспекцій та ін.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці: заступник директора з економіки та фінансових питань, директор аудиторської фірми; головний бухгалтер; аудитор, фінансист, фінансовий інспектор, фінансовий аналітик, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, податковий едвайзер, податковий консультант та радник з економічних питань, податковий інспектор, провідний економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з фінансової роботи та інші посади за спеціальностями напрямку «Економіка та підприємництво».

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

18400

7700

 

КОНТАКТИ

Ілляшенко Олена Вікторівна (095)-459-69-11; (096)-099-89-00

Краївська Інна Анатоліївна (066) 363-78-53

Світлична Вікторія Юріївна (097) 265-75-58; (095) 166-27-19

Кафедра Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

кімн. 306  центрального корпусу університету (3-й поверх)

телефон кафедри: (057) 707-31-71,  ел. пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

сайт: http://ufeb.kname.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kfebua.kharkov.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/finprofi_beketov

Спеціалізація «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі»

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з обліку і оподаткуванню», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається Спеціалізація «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Системи соціального страхування зарубіжних країн
 • Комплексний аналіз бізнес - середовища міжнародних компаній
 • Облік витрат та ціноутворення у міжнародному бізнесі
 • Облік та оподаткування операцій з цінними паперами
 • Облік, оподаткування і звітність  підприємств у міжнародному бізнесі
 • Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Контроль якості аудиторських послуг у вітчизняній і зарубіжній практиці
 • Податкові та фінансові системи зарубіжних країн
 • Фінансово-господарський контроль у міжнародному бізнесі
 • Оцінка бізнесу і об’єктів нерухомості

За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик.

Бази практик: Група компаній «Фактор»;  Шведське управління міжнародного співробітництва у галузі розвитку «Sida»; Центральна об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області; Північно-Східний регіональний Департамент ПАТ «БАНК ВОСТОК»; Акціонерне товариство «Турбоатом»; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»; АТ «Трест Житлобуд-1»; ТДВ «Житлобуд-2»; КП «Харьківводоканал»; КП «Салтівське трамвайне депо»; КП Тролейбусне депо №2» та ін.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці: фахівець з облік у міжнародних компаніях, фахівець із складання звітності за МСФЗ та трансформації  звітності, помічник експерта/консультанта із зовнішньоекономічних питань, економіст, спеціаліст з обліку на підприємствах міжнародної торгівлі, податковий консультант міжнародного бізнесу.

Професіограма бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

15100

7000

КОНТАКТИ

Краївська Інна Анатоліївна (066) 363-78-53

Литовченко Олена Юріївна (097) 242-03-55; (093) 966-42-04

Кафедра Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

кімн. 306  центрального корпусу університету (3-й поверх)

телефон кафедри: (057) 707-31-71,  ел. пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

сайт:http://ufeb.kname.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kfebua.kharkov.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/finprofi_beketov

Спеціалізація «Фінансово-економічна безпека підприємства»

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з обліку і оподаткуванню», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Фінансово-економічна безпека підприємства».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Соціально-економічна безпека
 • Кадрова безпека
 • Фінансово-економічна безпека підприємства
 • Оцінка бізнесу в системі управління безпекою підприємства
 • Антикризовий менеджмент
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Ризик-менеджмент
 • Корпоративна безпека
 • Оцінка бізнесу і об’єктів нерухомості

За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик.

Бази практик: департамент безпеки ПАТ «Харківський плитковий завод»; КП «Жовтневе трамвайне депо», департамент управління ризиками ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «Житлобуд-2», фінансово-економічний департамент КП «Харьківводоканал», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо №2», Група компаній «Фактор», Центральна об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області (управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем; управління фінансових розслідувань).

 Основні посади, які можуть обіймати фахівці: експерта, фахівця з питань фінансово-економічної безпеки на підприємствах та установах різних форм власності; аналітика/консультанта з питань фінансово-економічної безпеки, фінансовий аналітик; експерт/консультант/аналітик з питань безпеки ведення бізнесу та конкурентної розвідки;  фінансовий директор, директор з фінансових та економічних питань на підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності; експерта з питань фінансової безпеки банків; спеціаліста відділу внутрішнього аудиту; ризик – менеджер; судовий експерт у справах економічних та фінансових правопорушень; державний фінансовий інспектор, керівник/співробітник податкової служби.

Професіограма бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

15100

7000

КОНТАКТИ

Краївська Інна Анатоліївна (066) 363-78-53

Литовченко Олена Юріївна (097) 242-03-55; (093) 966-42-04

Кафедра Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

кімн. 306  центрального корпусу університету (3-й поверх)

телефон кафедри: (057) 707-31-71,  ел. пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

сайт: http://ufeb.kname.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kfebua.kharkov.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/finprofi_beketov

Спеціалізація «Облік і аудит»

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з обліку і оподаткуванню», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Облік і аудит».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Оподаткування
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Організація і методика аудиту
 • Бізнес–аналіз
 • Звітність підприємств
 • Міжнародні стандарти обліку
 • Фінансовий аналіз
 • Особливості обліку за видами економічної діяльності
 • Облік і аудит в зарубіжних країнах
 • Діджітал облік і оподаткування
 • Облік у банках
 • Облік у бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік зовнішньо-економічної діяльності
 • Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва
 • Податкові та фінансові системи зарубіжних країн
 • Електронна звітність
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Внутрішньогосподарський контроль.

За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик.

Бази практик:  Група компаній «Фактор»; Центральна об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області; Північно-Східний регіональний Департамент ПАТ «БАНК ВОСТОК»; Акціонерне товариство «Турбоатом»; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»; ПАТ «Харківський плитковий завод»; КП «Жовтневе трамвайне депо»; АТ «Трест Житлобуд-1»; ТДВ «Житлобуд-2»; КП «Харьківводоканал»; КП «Салтівське трамвайне депо»; КП Тролейбусне депо №2» та ін.  

Основні посади, які можуть обіймати фахівці: бухгалтер, заступник директора, фінансовий директор, керівник підрозділу, головний бухгалтер, податковий інспектор, економіст, фінансист, аудитор, спеціаліст відділу внутрішнього аудиту, викладач у навчальному закладі, фінансовий аналітик, податковий консультант та радник з економічних питань, бухгалтер з управлінського обліку, бухгалтер з податкового обліку.

Професіограма бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Вартість 1-ого року навчання на 2019 рік, грн.

Денна форма навчання

Заочна-дистанційна форма навчання

15100

7000

 

КОНТАКТИ

Краївська Інна Анатоліївна (066) 363-78-53

Литовченко Олена Юріївна (097) 242-03-55; (093) 966-42-04

Кафедра Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

кімн. 306  центрального корпусу університету (3-й поверх)

телефон кафедри: (057) 707-31-71,  ел. пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

сайт:http://ufeb.kname.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kfebua.kharkov.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/finprofi_beketov