1219 лютого 2016 року – відбулося проведення процедури захисту дипломних робіт слухачами другої вищої освіти за спеціальністю «Облік і аудит» кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту».
На захист було представлено  дипломні роботи слухачів групи: Авдеєвої І. А., Ладигіної О. Е., Остапової І. В., Таланцевої О. М., Чуєвої Н. Л., Юркової І. О.


Захист дипломних робіт відбувався на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.  Під час захисту майбутні спеціалісти з обліку і аудиту представили вміння поєднувати набуті теоретичні знання з практичними навичками та виражати власні наукові переконання. Кожен із випускників продемонстрував якість підготовки і захисту дипломної роботи, проявив високий ступінь професійної підготовки, здатність до самостійного мислення, а також до самостійної практичної діяльності. Всі представлені на захист дипломні роботи відповідали головній меті їх підготовки –  засвідчення дипломантом здобутих професійних знань з обліково-аналітичного й контрольно-аудиторського процесів за весь період навчання за фахом «Облік і аудит».
Під час підведення підсумків роботи Державної екзаменаційної комісії завідувач кафедри проф. Момот Т.В. зазначила, що автор кожної з представлених на захист дипломних робіт підтвердив глибоке і творче вивчення конкретного питання  теорії та практики обліку і аудиту з елементами поглибленого аналізу, опанування методів наукового дослідження, прикладне застосування  теоретичних знань з бухгалтерського і податкового обліку, аудиту, контролю, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.
Випускники другої вищої освіти успішно працюють на посадах бухгалтерів на підприємствах, установах та організаціях виробничої та неворибничої сфер.

Викладачі кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» щиро вітають наших випускників з успішним завершенням навчання і бажаємо успіхів у реалізації всіх планів, професійного зростання та успіху!