Історія кафедри

049Кафедра «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» заснована у 1995 році.

Н.Ф.2 02.2006Засновником кафедри "Облік і аудит" виступає Наталя Федорівна Чечетова - доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Саме протягом 1995-1998 р.р. проф. Чечетова Н.Ф. керувала діяльністю кафедри, створюючи потужну наукову, організаційну та методичну базу її роботи. Під її керівництвом в Університеті було захищено 8 наукових дисертаційних робіт. Нині проф. Чечетова Н.Ф. займає посаду завідувача Відділу з питань бюджету, оподаткування та банківської діяльності Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

NatПочинаючи з 1998  і до 2007 р. справу розбудови кафедри гідно продовжила професор Н.І. Гордієнко - сертифікований аудитор України, член методичної ради Регіонального відділення Аудиторської палати України, член Спілки аудиторів України і Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

DSC 0127Починаючи з 2007 р. управління кафедрою обліку і аудиту покладене на д-ра економ. наук, професора Т.В. Момот. Тетяна Валеріївна  - член багатьох міжнародних професійних організацій: Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (США); Західної асоціації фінансистів (США); Американської асоціації економістів (США); CEEMAN Словенія; Всеукраїнської спілки вчених-економістів (голова Харківської обласної організації).

Сьогодні на кафедрі працює 27 викладачів, серед яких 4 професора і 14 доцентів. Колективом кафедри підготовлено понад 3000 кваліфікованих фахівців з обліку і аудиту, які працюють на посадах головних спеціалістів муніципальних, промислових, торговельних і сільськогосподарських підприємств, в органах місцевого і державного самоврядування, бюджетних установах і організаціях, викладачами вищих навчальних закладів тощо.

За понад вісімнадцятирічну історію свого існування кафедра удосконалювалась і модернізувалась для максимально якісної підготовки фахівців. На даний момент спеціальності, що випускаються кафедрою, повністю адаптовані до сучасних потреб основних галузей секторів економіки: підприємств міського господарства, будівництва, промисловості, фінансово-кредитної сфери.

Досягнення стійких темпів розвитку та позитивних результатів діяльності підприємств безпосередньо залежить від ефективності системи їх фінансової безпеки. Нині вітчизняні підприємства постали перед нагальною проблемою забезпечення професіоналами в сфері фінансово-економічної безпеки. Фахівець з управління фінансово-економічною безпекою першочергово ставить перед собою завдання та набуває вміння та навички із управління захистом комерційної таємниці підприємства, організації управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки, стратегічного та інноваційного менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки, кадрової безпеки підприємства, а також отримує ґрунтовну підготовку з методів боротьби з економічною злочинністю, вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері, корпоративних конфліктів (рейдерства) і методів їх подолання та основ національної безпеки держави.

З урахуванням вищезазначеного кафедра підтримала ініціативи Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки галузевого стандарту та відкриття спеціальності з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки». При розробці цього стандарту в групі фахівців, яка була утворена при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, безпосередньо прийняла участь завідувач кафедри – д.е.н., професор Момот Т.В.

Метою кафедри виступає підготовка висококваліфікованих спеціалістів з фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту діяльності суб’єктів підприємництва.

Кафедра забезпечує високу якість викладання профільних фінансово-економічних дисциплін завдяки змістовному та творчому вивченню основ фінансової безпеки підприємств, міжнародних стандартів обліку, фінансової звітності, аудиту, а також завдяки тісному співробітництву з ведучими спеціалістами практиками та експертами світового рівня.

Кафедрою організовано «Школу молодого бізнес-розвідника» та зимньо-весняні предметні школи «PROMO: Фінансово-економічна безпека, облік і аудит», в яких щомісячно проводяться заняття для учнів 9-11 класів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів м.Харкова і Харківської області.