Аспірантура та докторантура

У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова діє Спеціалізована вчена рада Д 64.089.01

Кафедра готує вчених по наступних спеціальностях: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

У аспірантурі на кафедрі навчаються 21 чол., під керівництвом д.е.н., проф. Момот Т.В., к.е.н. проф. Гордієнко Н.І., д.е.н., доц. Мамонова К.А., к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю., к.е.н., доц. Харламовой О.В.

За останні 5 років на кафедрі успішно підготовлено 2 доктора і більш ніж 19 кандидатів наук.

 

DSC 0127

Голова Спеціалізованої Вченої Ради

доктор економічних наук, професор Момот Тетяна Валеріївна, зав. кафедри