Випускникам технікумів, коледжів

Правила прийому на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова в 2017 році

photoПерелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. Освітній ступень бакалавр:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і аудит

Форми навчання: Денна та Заочна

Бакалаврат на базі молодшого спеціаліста (документи)

 

Більш детальніше з правилами прийому в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Ви можете ознайомитися на сайті:

http://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/posle-diploma/posle-kolledzha