Випускникам технікумів, коледжів

photo

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. Освітній ступень бакалавр:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і аудит

Форми навчання: Денна та Заочна

Строки прийому заяв та документів денна форма навчання (за державним або регіональним замовленням ОКР)

 Строки прийому заяв та документів денна форма навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб бакалавр)