Випускникам шкіл

1 main.1477032232

Нововведення вступної кампанії 2017
Кожен абітурієнт має можливість спрямувати до дев'яти заяв на чотири спеціальності
В Умовах прийому 2017 року впроваджено чотири коефіцієнти до конкурсного бала: регіональний; галузевий; сільський; першочерговий.
Регіональний коефіцієнт буде плюсувати до загальної суми балів абітурієнта в залежності від вузу, в який він хоче вступити. Наприклад, для Харкова він складає - 1,01.
Вступ до ВНЗ у 2017 році здійснюватиметься на підставі сертифікатів ЗНО 2016 і 2017 років.

Кафедра фінансово-економічної бзпеки здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування" (освітні програми: Облік і аудит. Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі. Фінансова-економічна безпека підприємства)

Опис спеціальності 071 Облік і оподаткування

Професіограма  бухгалтера

 Правила прийому на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова в 2017 році

Освітній ступень бакалавр

бакалаврі варт

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

1111

 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова України в 2017 році

Більш детальніше з правилами прийому в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Ви можете ознайомитися на сайті:

http://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/ 

Твоя мойбутня професія